Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH CYLINDER 2013

CYLINDER 2013


Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych

ISBN 978-83-60708-72-9

32,55 arkusza wydawniczego

 

Opracowanie to dotyczy problemów związanych z projektowaniem, badaniami oraz wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru układów hydraulicznych. Postęp techniczny w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń wymaga stałego zwiększania trwałości i niezawodności  układów hydraulicznych, wprowadzania nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, ograniczania zużycia elementów hydraulicznych, modernizacji elementów i układów hydraulicznych, zwiększania żywotności eksploatacyjnej cieczy hydraulicznych, nowych rozwiązań w technice filtracyjnej oraz doskonalenia konstrukcji instalacji hydraulicznych.

Współczesność stawia w dziedzinie układów hydraulicznych coraz to nowe wyzwania. Aby im sprostać już nie wystarczą tradycyjne metody projektowania. Coraz częściej należy sięgać po nowe narzędzia projektowe.

Niniejsza monografia jest zbiorem prac naukowych, polskich i zagranicznych autorów, zawartych w czterech rozdziałach, których problematyka obejmuje: projektowanie układów hydraulicznych, badania, analizy i symulacje układów hydraulicznych, układy sterowania, diagnostyki i monitoringu napędów hydraulicznych, innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych w praktyce.

Czytelnik może zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które w niezwykle interesujący sposób przedstawiają przykłady innowacyjnych rozwiązań i nowe kierunki rozwoju w dziedzinie napędów płynowych.

W imieniu Autorów publikacji oraz Redakcji naukowej monografii wyrażamy pogląd, że zaprezentowanie najnowszych technik i technologii z dziedziny hydrauliki stanowiących dorobek jednostek naukowych i produkcyjnych, jest dowodem uczestnictwa w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Redaktorzy monografii wraz z osobami zaangażowanymi w jej redakcję składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom oraz Recenzentom publikacji.

 

Redaktorzy naukowi monografii:

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

prof. dr hab. inż. Edward Palczak