Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2014

KOMEKO 2014

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

SBN 978-83-60708-80-4

21,80 arkusza wydawniczego

Możliwość zakupu w formie elektronicznej - cena CD 40 zł

 

Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9, który odbył się w 2013 roku w Warszawie wskazał na problem energetyki opartej na węglu. Przeciwnicy stosowania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego wskazują na odnawialne źródła energii, które mają powstrzymać zachodzące zmiany klimatu naszego globu. Niewątpliwie wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską stawiają barierę dla górnictwa węgla. Proponowane są rozwiązania, których zrealizowanie może zająć dziesięciolecia, nie dając pewności ich skuteczności technologicznej i ekonomicznej. Unia odwraca się od węgla nie dając realnej alternatywy.

 

Tymczasem Polska pokrywa 95 procent swojego zapotrzebowania energetycznego węglem spalanym w elektrowniach. Węgiel daje gwarancję ciepła i taniej energii. Pomimo stanowiska UE warto inwestować w energetyczny węgiel. Powstające w ostatnich latach technologie gospodarowania energią oraz zaawansowanego wytwarzania maszyn i urządzeń dla przemysłu surowców mineralnych mogą istotnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Polski. Część z nich jest jeszcze obecnie zbyt ryzykowna lub kosztowna dla wielu przedsiębiorców. Jednak na tle globalizacji i rosnącej konkurencji wdrażanie nowych technologii jest konieczne. Dotyczy to również innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych.

 

W niniejszej monografii prezentujemy wyniki analiz, prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych zrealizowanych w ostatnim okresie w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach Polskiej Akademii Nauk oraz w przedsiębiorstwach produkujących i użytkujących maszyny i urządzenia do przeróbki surowców mineralnych.

W sześciu rozdziałach zawarto tematykę związaną z:

  • alternatywnymi źródłami energii,

  • innowacyjnymi technologiami i technikami zagospodarowania odpadów z procesów eksploatacji surowców mineralnych,

  • nowymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń zwiększającymi wydajność procesów przeróbczych,

  • nowoczesnymi systemami sterowania procesami wzbogacania,

  • technologiami i maszynami przeznaczonymi do procesu flotacji,

oraz z ekologicznymi aspektami procesów przeróbki.

Przedstawiona tematyka jest odpowiedzią na wymagania i potrzeby rynkowe, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, jakości i efektywności procesów przeróbczych oraz ochrony środowiska.

Redaktorzy naukowi monografii dziękują wszystkim autorom oraz zespołowi redakcyjnemu za jej wydanie. Wyrażają jednocześnie nadzieję, że prezentowane technologie i techniki znajdą zastosowanie w praktyce przemysłowej.

 

Gliwice, marzec 2014 r.

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii