Seria wydawnicza Maszyny i Urządzenia

Seria ma na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie będą dostarczać niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.

 

Wykaz pozycji


 

 

                             

Pod redakcją naukową Edwarda PIECZORY

Gliwice 2022, s. 1-292
ISBN 978-83-65593-28-3
cena: 80,00 zł

Wieloautorska monografia powstała z myślą o przedstawieniu zrealizowanych w Polsce pracach
badawczo-rozwojowych w zakresie dołowych maszyn transportowych z napędem spalinowym, przeznaczonych do eksploatacji w podziemnych wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem,
ze szczególnym uwzględnieniem prac zrealizowanych w ITG KOMAG. Prace te zaprezentowano na tle rozwiązań zagranicznych tego typu urządzeń eksploatowanych w polskich kopalniach. W monografii omówiono lokomotywy do kopalnianej kolei podziemnej, kolejki podwieszone i spągowe z napędem spalinowym, oponowe wozy samojezdne, ciągniki spalinowe do kolejek spągowych.
Opisano zaawansowane metody symulacji komputerowej wspomagające projektantów i użytkowników dołowych maszyn transportowych oraz przedstawiono rezultaty prac naukowych i badawczych, prowadzonych na bazie zbudowanego w KOMAG-u stanowiska do badań górniczych napędów spalinowych.

Całość zaprezentowano na tle przedstawionych w sposób retrospektywny uregulowań prawnych zastosowania maszyn transportowych z napędem spalinowym w podziemnych wyrobiskach górniczych potencjalnie zagrożonych wybuchem.

Monografia dedykowana jest inżynierom, którzy w swej działalności zawodowej zajmują się zagadnieniami transportu dołowego, a także pracownikom naukowym i studentom uczelni technicznych na kierunkach obejmujących maszyny górnicze oraz zagadnienia napędów spalinowych. Zawarty w monografii zakres wiedzy może być również przydatny osobom dokumentującym rozwój mechanizacji górnictwa, co jest szczególnie istotne w sytuacji stopniowej likwidacji przemysłu wydobywczego konieczności zebrania historycznych informacji o rozwoju tego obszaru mechanizacji górnictwa.

Monografia ukazała się dzięki wsparciu  Ministerstwa Edukacji i Nauki  i została dofinansowana
w ramach programu ,, Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych”
(nr wniosku: DNM/SP/514975/2021)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Artur DYCZKO - Scientific Editor

Gliwice 2021, s. 1-323

ISBN  978-83-65593-26-9

   
Printed version with binding price per copy PLN 150.00

The Monograph presents the experience gained by the research teams during an implementation process of commonly used in the world technology of roadway drivage with use of independent bolting support made with a cutting-and-bolting machine of Bolter Miner type in the conditions of deep cooking coal mines in the JSW S.A. This implementation was realized within the framework of the project “Independent Bolting Support” by the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. at the „Budryk” mine over the period of 13 months, during which 1.168 meters of the Bw-1n test roadway, situated at the depth of circa 900 m, were driven. It has been shown that the technology of driving workings in independent bolting technology is safe and the driven working is stable.

Pod redakcją naukową  

Artura Dyczko    

Gliwice 2021, s. 1-290

ISBN  978-83-65593-25-2Wersja drukowana w oprawie cena egz. 150,00 zł      

Monografia prezentuje zdobyte przez zespoły badawcze doświadczenia związane z wdrożeniem powszechnie stosowanej na świecie technologii drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem samodzielnej obudowy kotwowej wykonanej za pomocą kombajnu urabiająco-kotwiącego typu Bolter Miner w warunkach głębokich kopalń węgla koksowego JSW S.A.

Jan Sidor, Adam Klich

Gliwice 2018, s.1-392
ISBN 978-83-65593-10-8

cena: 40,00 zł

Praca ujmuje syntetycznie aktualny stan wiedzy z dziedziny współczesnych maszyn rozdrabniających (kruszarek i młynów) w inżynieriach: mineralnej, ceramicznej, chemicznej, energetyce, technologiach wytwarzania proszków specjalnych oraz nanoproszków.

Stanisław Szweda, Marek Szyguła, Krzysztof Mazurek

Gliwice 2016, s. 1-157
ISBN  978-83-65593-01-6

cena: 40 zł

 Sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej stosowane są już od ponad 70 lat. W niniejszej, pierwszej części monografii omówiono tendencje rozwojowe obudowy zmechanizowanej oraz różnorodne czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji. Rozwój postaci konstrukcyjnej sekcji stymulowały głównie rosnące wymagania funkcjonalne.

Polecamy