Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG Monografia nr 29

Monografia nr 29

Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranego typu maszyn

Teodor Winkler. Magdalena Rozmus
Gliwice 2009, s.1-122,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł


Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych. Zidentyfikowano łańcuch logistyczny, w którym naprawy te są dostarczane użytkownikom maszyn. Jego analiza pozwoliła wyodrębnić proces napraw serwisowych maszyn górniczych (proces NSMG), w ramach którego świadczone są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych.

Proces NSMG poddano analizie. Szczególną uwagę zwrócono na problem stosowania zasobów wiedzy oraz realizacji komunikacji przez uczestników tego procesu. Dla obu tych zagadnień zidentyfikowano niedoskonałości, w których ograniczeniu lub pokonaniu upatruje się udoskonalenie procesu NSMG.

Zidentyfikowane niedoskonałości procesu NSMG dostarczyły przesłanek, na podstawie których opracowano wytyczne dla: poprawy dostępu do zasobów wiedzy, poprawy dostępu do informacji o zasobach rzeczowych i ludzkich oraz poprawy komunikacji. Poprawa procesu NSMG w oparciu o te wytyczne wymaga komplementarnego zastosowania systemów: IETM – dla udostępniania zasobów wiedzy oraz CMMs – dla udostępniania informacji o zasobów rzeczowych i ludzkich, oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych dla wspomagania procesów komunikacji.

Opisano nowy, udoskonalony proces NSMG, który poddano weryfikacji. Badanie weryfikacyjne potwierdziło możliwość i zasadność wdrożenia tego procesu.

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji