Komunikaty IV kwartał 2014

Komunikat nr 3/2014

Z uwagi na liczne pytania dotyczące tzw. „nowej dyrektywy ATEX” Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U. L 96 z dnia 29 marca 2014 r. opublikowany został tekst Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Dyrektywa 2014/34/UE wprowadza m.in. obowiązki dla importerów i dystrybutorów oraz nakłada na producentów obowiązek zastąpienia dotychczasowych deklaracji zgodności WE, wydanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, nowymi deklaracjami zgodności UE. Podkreśla się jednocześnie, że na mocy artykułu 41 pkt 2 Dyrektywy, certyfikaty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą na podstawie dyrektywy 94/9/WE pozostaną ważne po dniu pełnego wejścia w życie Dyrektywy 2014/34/UE tj. 20 kwietnia 2016 r.

Mając na uwadze zamiar przybliżenia tematyki i szczegółowego zakresu zmian wynikających z postanowień Dyrektywy 2014/34/UE, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca planuje na rok 2015 organizację szkolenia dedykowanego producentom i innym zainteresowanym podmiotom gospodarczym.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.