Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach "CYLINDER - BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH". Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

 

 Praca zbiorowa
 Monografia

 ISBN 978-83-60708-88-0

Monografia poświęcona jest badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Monografia składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono wyniki prac analitycznych, projektowych, badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorców, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-72-9

 

Niniejsza monografia jest zbiorem prac naukowych, polskich i zagranicznych autorów, zawartych w czterech rozdziałach, których problematyka obejmuje: projektowanie układów hydraulicznych, badania, analizy i symulacje układów hydraulicznych, układy sterowania, diagnostyki i monitoringu napędów hydraulicznych, innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych w praktyce. Czytelnik może zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które w niezwykle interesujący sposób przedstawiają przykłady innowacyjnych rozwiązań i nowe kierunki rozwoju w dziedzinie napędów płynowych.

 

 

                                               

 

Praca zbiorowa
Monografia

 ISBN: 978-83-60708-52-1

 

Zakres tematyczny monografii przedstawia najnowsze osiągnięcia z obszaru układów hydraulicznych, będące wynikiem prac badawczych w wielu ośrodkach i uczelniach, instytutach oraz jednostkach przemysłowych. Wyniki niniejszych osiągnięć zostały przedstawione w poszczególnych rozdziałach.

                                                                              

 Praca zbiorowa
 Monografia

 ISBN 978-83-60708-45-3

Wydanie monografii z cyklu CYLINDER jest wydaniem Jubileuszowym z okazji obchodów 60-rocznicy powstania  Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Monografia jest przeglądem najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie projektowania, rozwoju, badań i eksploatacji układów hydraulicznych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

                 

 Praca zbiorowa
 Monografia

ISBN: 978-83-60708-36-1

Monografia poświęcona jest układom hydraulicznym i pneumatycznym, w aspekcie cyklu życia produktu, począwszy od projektowania, poprzez konstruowanie, badania, wytwarzanie, eksploatację, aż po utylizację. Wyniki zrealizowanych prac naukowych, badawczych i przemysłowych zawarto w 22 rozdziałach monografii z zakresu modelowania, badania i rozwoju układów hydraulicznych i pneumatycznych, pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i ergonomii. Prezentowane wyniki prac zostały zrealizowane w ramach ścisłej współpracy jednostek naukowych oraz partnerów przemysłowych

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Praca zbiorowa
 Monografia

ISBN 978-83-60708-21-7

Monografia obejmuje informacje na temat badań, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych. Układy hydrauliczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.