Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk

Monografia nr 50
Gliwice 2017, s.1-107, il., bibliogr. 82 poz.
ISBN 978-83-65593-06-1,

cena egz. 35,00 zł

Podstawowym źródłem napędu stosowanym obecnie w transporcie górnictwa podziemnego jest silnik spalinowy. Oprócz korzyści, jakie wynikają z zastosowania tego typu napędu, obserwuje się zagrożenie związane z zanieczyszczeniem powietrza, co wymusza konieczność poszukiwania innych rozwiązań napędów w mniejszej emisji gazów stosowanych w podziemnych wyrobiskach.

Aneta Augustyn

Monografia nr 49
Gliwice 2016, s.1-90, il., bibliogr. 33 poz.
ISBN 978-83-60708-98-9

cena egz. 35,00 zł

Celem publikacji jest opis teoretycznych i laboratoryjnych badań stanowiących podstawę opracowania metodyki wyznaczania klimatu akustycznego środowiska w rejonie wielkopowierzchniowych obiektów górniczych i energetycznych. W monografii zostały przedstawione szerokie badania laboratoryjne i teoretyczne oraz przeprowadzone wnikliwe analizy wyników uzyskanych w tych badaniach.

Andrzej Baier, Andrzej Niedworok

Monografia nr 48
Gliwice 2016, s.1-172, il., bibliogr. 83 poz.
ISBN 978-83-60708-94-1

cena egz. 40,00 zł

Przedmiotem pracy jest opracowanie oraz praktyczna weryfikacja metody detekcji stanu nawierzchni szyn torowiska opartej na ocenie sprzężenia ciernego pomiędzy kołem dedykowanego przetwornika pomiarowego a szyną. Prowadzone badania stanowią odpowiedź na potrzebę opracowania skutecznej ochrony przed poślizgami zestawów kołowych pojazdów szynowych eksploatowanych w podziemiach kopalń, podczas ich hamowania na nawierzchniach szyn o zmiennych warunkach przyczepności.

Dominik Bałaga, Marek Jaszczuk

Monografia nr 47
Gliwice 2016, s.1-107, il., bibliogr. 28 poz.
ISBN 978-83-60708-93-4

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było ustalenie wpływu parametrów strumienia zraszającego na skuteczność redukcji zapylenia powstałego w trakcie urabiania calizny węglowej przez kombajn ścianowy. Powyższą problematykę podjęto ze względu na fakt, że najwięcej pyłu węglowego powstaje w ścianie wydobywczej w trakcie urabiania calizny przez kombajn, a najczęstszym sposobem redukcji powstającego zapylenia jest zraszanie, w wyniku którego krople wody wytwarzane przez dysze zraszające łączą się z cząsteczkami pyłu, doprowadzając do ich szybszego opadania.

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Monografia nr 46
Gliwice 2015, s.1-107, il., bibliogr. 76 poz.
ISBN 978-83-60708-87-3

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją oraz eksploatacją napędów spalinowych użytkowanych w wyrobiskach górniczych zagrożonych atmosferą wybuchową metanu i/lub pyłu węglowego. Na podstawie unikatowych w skali kraju badań ankietowych dokonano identyfikacji warunków pracy silnika spalinowego, w zastosowaniu do napędu różnego typu maszyn górniczych. W badaniach wstępnych przeprowadzono rozpoznanie emisji toksycznych składników spalin z górniczych napędów spalinowych, mających wpływ na warunki pracy załóg górniczych.