Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior

Monografia nr 21
Gliwice 2007, s.1-90, 
ISBN  978-83-60708-09-5

cena egz. 35,00 zł

Praca obejmuje informację o wpływie eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na jej udarowy moduł sprężystości, który jest jedną z istotnych właściwości taśmy przenośnikowej, a jednocześnie ważnym parametrem dla analizy zjawisk dynamicznych zachodzących w przenośniku.

Zdzisław Kłeczek, Andrzej Zorychta, Dariusz Chlebowski, Włodzimierz Etryk, Adam Krzyżowski

Monografia nr 19
Gliwice 2007, s.1-55, 
ISBN  978-83-60708-07-1

BRAK W SPRZEDAŻY

Koincydencja czynników geologicznych i górniczych związana przede wszystkim z wiekiem najbardziej zagrożonych tąpaniami kopalń, skutkami przekształceń natury strukturalno-organizacyjnej sektora wydobywczego oraz wielopokładowym charakterem złoża węgla kamiennego sprawia, że pozyskiwanie tego surowca w GZW odbywa się z roku na rok w trudniejszych i bardziej skomplikowanych warunkach.

Marek Jaszczuk, Jan Kania

Monografia nr 17
Gliwice 2007, s.1-79,
ISBN  978-83-60708-02-6

cena egz. 35,00 zł

W pracy zaproponowano nowe ujecie problematyki wysokiej koncentracji rozumianej jako wydobycie dobowe, przy których osiąga się równowagę kosztów pozyskania węgla i przychodów z jego sprzedaży, z uwzględnieniem warunków: geologiczno-górniczych, technologiczno-organizacyjnych, ekonomiczno finansowych dotyczących danego przodka ścianowego.

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek

Monografia nr 15
Gliwice 2006, s.1-68,
ISBN  83-920972-3-8

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie mechanicznych modeli teoretycznych, empirycznych i numerycznych opisujących strefy skrawania dla zwiększenia efektywności urabiania przy mechanicznym urabianiu skał o dużej wytrzymałości oraz o dużej odporności na ścieranie.