Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

Monografia nr 38
Gliwice 2012, s.1-132, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN  978-83-60708-64-4

cena egz. 35,00 zł

Drążenie wyrobisk korytarzowych z użyciem kombajnów chodnikowych, jest jednym z podstawowych rodzajów robót w górnictwie podziemnym, umożliwiającym udostępnianie złoża do eksploatacji.

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Monografia nr 37
Gliwice 2012, s.1-99, il., bibliogr. 95 poz.
ISBN  978-83-60708-62-0

cena egz. 35,00 zł

W polskim górnictwie węgla kamiennego obserwuje się ciągle wysoki poziom zachorowalności na pylicę płuc. W ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ponad 4500 udokumentowanych przypadków zachorowań na pylicę płuc u osób pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian

Monografia nr 34
Gliwice 2011, s.1-25,  il., bibliogr. 73 poz.
ISBN  978-83-60708-50-7

cena egz. 25,00 zł

Uogólnione zakażenia bakteryjne u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii, stają się coraz poważniejszym problemem medycznym. U ponad 16% spośród tych pacjentów rozpoznaje się ciężką sepsę, a ilość przypadków co roku wzrasta.

Stanisław Cierpisz, Daniel Kowol

Monografia nr 33
Gliwice 2011, s.1-95,  il., bibliogr. 59 poz.
ISBN  978-83-60708-49-1

cena egz. 35,00 zł

W monografii zamieszczono wyniki badań mających na celu określenie wpływu zmian parametrów ilościowo-jakościowych nadawy na działanie pływakowego układu sterowania odbiorem produktów wzbogacania osadzarki pulsacyjnej.