Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG

Monografie KOMAG

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

 

Wykaz dotychczasowych wydanych pozycji

monografia nr 12

Ocena ryzyka zawodowego związanego z zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Gliwice 2006 s. 1-75, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Monografia prezentuje wyniki pracy badawczej, której celem była ocena ryzyka zawodowego i zagrożenia pracowników zakładów górnictwa skalnego (ZGS), związanego z zapyleniem powstającym podczas procesu wydobycia przy użyciu materiałów wybuchowych.

Więcej: monografia nr 12

 

monografia nr 10

Podziemne składowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Gliwice 2005 s. 1‑72, il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

Podziemne składowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych składowisk wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych składowisk, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Więcej: monografia nr 10

   

monografia nr 9

Podziemne magazynowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Gliwice 2005 s. 1‑98, il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

Podziemne magazynowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych magazynów wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych, powierzchniowych magazynów, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Więcej: monografia nr 9

   

monografia nr 1 - BRAK W SPRZEDAŻY

Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi

Prostański D., Jonak J.

Gliwice 2003 s. 1‑106

Przedstawiono rozszerzony model urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi. Do identyfikacji modelu wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.

Więcej: monografia nr 1 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

monografia nr 2 - BRAK W SPRZEDAŻY

Komputerowo wspomagane metody projektowania samojezdnych maszyn chodnikowych

Dudek M., Świtoński E., Winkler T., Prostański D., Wyrobek E., Tokarczyk J., Bojara S.

Gliwice 2003 s. 1‑123

Monografia przedstawia opracowaną i wdrożoną w CMG KOMAG metodę badań oraz sposób doboru samojezdnych maszyn do drążenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych.

Więcej: monografia nr 2 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

monografia nr 3 - BRAK W SPRZEDAŻY

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem

Kalukiewicz A., Szyguła M.

Gliwice 2004 s. 1‑138

cena egz. 35,00 zł

Opracowanie składa się z sześciu części. W pierwszej przedstawiono znane konstrukcje zmechanizowanych obudów skrzyżowania, w tym kilka z bardzo dużym udziałem autorów...,

Więcej: monografia nr 3 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

monografia nr 4

Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich

Kalukiewicz A., Kwieciński D.

Gliwice 2004 s. 1‑147

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie wymiarowania elementów konstrukcji lekkiej obudowy ratowniczej.

Więcej: monografia nr 4

   

monografia nr 5

Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych

Szuścik W., Bomersbach G.

Gliwice 2004 s. 1‑77

cena egz. 35,00 zł

W niniejszej pracy autorzy próbowali rozwiązać zagadnienie badań dopuszczających stojaki hydrauliczne zmechanizowanych obudów ścianowych do pracy w warunkach zagrożonych tąpaniami.

Więcej: monografia nr 5

   

monografia nr 6

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Stoiński K., Madejczyk W.

Gliwice 2004 s. 1‑131,

cena egz. 35,00 zł

Zaprezentowano sposób przystosowania stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych z wierconymi wzdłużnie kanałami do przejmowania dodatkowego obciążenia wynikającego z dynamicznego oddziaływania górotworu na sekcje ścianowej obudowy zmechanizowanej.

Więcej: monografia nr 6

   

monografia nr 7 - BRAK W SPRZEDAŻY

Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych

Tytko A., Figiel A.

Gliwice 2004 s. 1‑135,

Monografia prezentuje podejście do oceny zgodności maszyn i urządzeń górniczych w nowej sytuacji prawnej, jaka ma miejsce od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Więcej: monografia nr 7 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

monografia nr 8 - BRAK W SPRZEDAŻY

Ekologiczne paliwa formowane  Wybrane aspekty inżynierii produktu

Helmann J., Pietrasik E.

Gliwice 2005 s. 1‑135, il., bibliogr.

W pracy przedstawiono oryginalne podejście i metodykę opracowania surogatów paliwowych spełniających kryteria paliwa ekologicznego.

Więcej: monografia nr 8 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

Strona 3 z 3