Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki
i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Wykaz pozycji

 


 

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Monografia nr 7
Gliwice 2009. s 1-87
ISBN 978-83-60708-39-2

egz. bezpłatny 

W monografii przedstawiono wyniki badań Panelu Tematycznego „Przemysłu maszynowego”, uzyskane w trakcie realizacji projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, wykonywanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przez konsorcjum złożone z: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator), Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz firm SMG/KRC Poland Media S.A..

Redakcja naukowa: Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński

Monografia nr 6

Gliwice

część I i II

ISBN  978-83-60708-40-8

cena egz. 35,00 zł

 Monografia składa się z dwóch części: pierwsza w sposób ogólny wprowadza czytelnika w tematykę energetyki jądrowej oraz przedstawia ogólne zasady konstrukcji elektrowni jądrowych, jak również porusza kwestię materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wykonywania urządzeń i przewodów rurowych energobloków elektrowni jądrowych z reakcjami typu wodno-cieniowego (PWR) i wodno-wrzącego (BWR).

Wiesław Czader,  Józef Drewniak

Monografia nr 4

Gliwice 2009, 160 s.
ISBN  978-83-60708-17-0


Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejszą monografię poświęconą omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazującą na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. 

Redakcja naukowa: Dariusz Prostański

Monografia nr 3

Gliwice 2008, 78 s.
ISBN 978-83-60708-27-9

cena egz. 35,00 zł

Monografia jest podsumowaniem realizacji projektu celowego nr 6 T12 2004C/06337 pt. System zewnętrznego zraszania kombajnu ścianowego zapewniający bezpieczną eksploatację w warunkach zagrożenia metanowego, oraz prac realizowanych w KOMAG-u związanych ze zraszaniem powietrzno-wodnym. Opracowanie obejmuje opis prac, które KOMAG podjął samodzielnie względnie z partnerami przemysłowymi.