Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty archiwalne

Komunikaty archiwalne

Komunikat nr 5

Przedsiębiorstwa zainteresowane certyfikacją systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 oraz uzyskaniem praw do posługiwania się zastrzeżonym znakiem KOMAG-u serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Zakładem Badań Atestacyjnych Jednostką Certyfikującą.

 

Komunikat nr 4

Skład i zawartość dokumentacji technicznej maszyn przewidzianych do certyfikacji w KOMAG-u powinny odpowiadać Dyrektywie 2006/42/WE. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność opracowania dokumentacji oceny ryzyka (składnik dokumentacji konstrukcyjnej) zawierającą: wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny, opis środków wdrożonych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną, jeżeli ma to zastosowanie.

 

Komunikat nr 3

Informujemy, że Komisja Europejska w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2009/C 321/09 z dnia 29.12.2009 r., przesunęła datę ustania domniemania zgodności normy EN 954-1. Należy jednak pamiętać, że norma PN-EN 954-1:2001 została przez  Polski Komitet Normalizacyjny wycofana i zastąpiona normę PN-EN 13849-1:2006.

 

Komunikat nr 2

Informujemy, że w przypadku kiedy w maszynie podlegającej certyfikacji zidentyfikowano, na podstawie analizy ryzyka, funkcje bezpieczeństwa producent powinien udokumentować ocenę układu sterowania realizującego te funkcje z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 13849-1:2008/AC:2009 oraz PN-EN 62061:2008.

 

Więcej artykułów…

Strona 5 z 6