Główna

Fundusze Europejskie - NCBiR - Unia Europoejska

Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

Z dniem 15 czerwca 2009 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG przejął prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicznego nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie, który dotychczas prowadzony był przez Wyższy Urząd Górniczy.  
Komitety techniczne są działającymi przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym kolegialnymi ciałami powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych.
Image

Więcej: Komitet Techniczny ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie

   

Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

W związku z konkursem ogłoszonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.1.1) ITG KOMAG przystąpił wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniką Wrocławską, Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych do opracowania projektu typu foresight pt. „Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego” o akronimie FOPMASZ.

Więcej: Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

   

Certyfikacja energetyczna budynków

Zakład Systemów Ekologicznych ITG KOMAG oferuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo budowanych, sprzedawanych lub wynajmowanych budynków, zgodnie z przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2009 r. w zakresie certyfikacji energetycznej budynku.

Więcej: Certyfikacja energetyczna budynków

   

KOMAG - członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Akustycznego

Image
Na mocy decyzji Zarządu, 9 września 2008 r., Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG zostało przyjęte w poczet członków wspierających Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Przynależność do PTA stwarza możliwość wspólnego prowadzenia prac badawczych i usługowych oraz umożliwia korzystanie z laboratoriów i bazy badawczej Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Więcej: KOMAG - członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Akustycznego

   

KOMAG członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

Image
W poniedziałek, 23 czerwca 2008 r. po raz pierwszy w Polsce, odbyło się we Wrocławiu posiedzenie Komitetu Wykonawczego i Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EURACOAL. Obradom przewodniczył jego Prezes, pan dr Maksymilian Klank.
Przedmiotem dyskusji, oprócz spraw formalnych, była przyszłość węgla, rozwój energetyki oraz szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Stwierdzono, że różne paliwa będą wykorzystywane w przyszłości dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, ale stabilizację w najbliższych latach gwarantuje węgiel.

Więcej: KOMAG członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

   

Powołanie Rady Zarządzającej Zakładu Badań Atestacyjnych, Jednostki Certyfikującej Centrum KOMAG

W celu zapewnienia nadzoru nad systemem certyfikacji wyrobów prowadzonym w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej KOMAG oraz w celu zapewnienia zaufania do prowadzonej certyfikacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000 Dyrektor KOMAG, dr inż. Andrzej Meder powołał Radę Zarządzającą.

Więcej: Powołanie Rady Zarządzającej Zakładu Badań Atestacyjnych, Jednostki Certyfikującej Centrum KOMAG

   

Strona 16 z 17