Pomiary wielkości mechanicznych

Laboratorium Badań wykonuje pomiary następujących wielkości mechanicznych (wg procedury PB-DLB2-09):

 • wydłużenia względnego (pomiary tensometryczne),
 • przemieszczenia (indukcyjnym przetwornikiem przemieszczenia),
 • ciśnienia (tensometrycznym przetwornikiem ciśnienia),
 • siły (przetwornikiem siły lub pośrednio poprzez pomiar ciśnienia),
 • natężenia przepływu cieczy (przepływomierzem).

image

Do pomiaru ww. wielkości stosowana jest specjalistyczna aparatura pomiarowa, w tym:

 • wielopunktowy system pomiarowy do pomiarów i rejestracji wydłużeń względnych, ciśnień i przemieszczeń,
 • wzmacniacze pomiarowe,
 • rejestratory,
 • wzmacniacze pomiarowe z oprogramowaniem, z rejestracją komputerową do pomiarów przebiegów szybkozmiennych,
 • tensometryczne przetworniki ciśnienia, indukcyjne przetworniki przemieszczeń, tensometry oporowe, dynamometry tensometryczne i przepływomierze turbinowe.
 • układ pomiarowo-rejestrujący na maszynie wytrzymałościowej ZD-100.

image