Pomiary wielkości mechanicznych

Image

 • sił ściskających,

 • sił rozciągających,

 • przemieszczenia.

Zakres prowadzonych badań:

 • wytrzymałości na uderzenia mechaniczne,

 • wytrzymałości na spadek swobodny,

 • wytrzymałości na moment skręcający,

 • próby wyciągania kabli z wpustów kablowych,

 •  próby szczelności wpustów kablowych,

 • próby wytrzymałościowe osłon ognioszczelnych na nadciśnienie (próba statyczna).

Wyposażenie do pomiarów i badań:

 • stanowisko przystosowane jest do uzyskania następujących parametrów:

  • siła wyciągania kabla z wpustów do 10kN,

  • moment skręcający do 300Nm,

  • ciśnienie do 100bar,

  • siły ściskające w zakresie do 1MN,

  • siły rozciągające w zakresie do 600kN.