Akredytowane Laboratorium Badań Stosowanych

Laboratorium Badań Stosowanych będące integralną częścią KOMAGu powstało 31 sierpnia 2004 r. z przekształcenia Zakładu Badań Stosowanych, który działał od 1 stycznia 2001 r. do chwili przekształcenia. Laboratorium kontynuuje działalność w/w Zakładu - wykonując badania hałasu, drgań, oświetlenia oraz badania z zakresu hydrauliki, mechaniki i tensometrii dla maszyn i urządzeń. Widząc konieczność uwiarygodnienia przez akredytację rzetelności przeprowadzanych badań Laboratorium Badań Stosowanych wdrożyło najpierw system zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001, a następnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W roku 2005 Laboratorium Badań Stosowanych zwróciło się do Polskiego Centrum Akredytacji o dokonanie oceny i potwierdzenie spełnienia określonych wymagań. Potwierdzenie kompetencji do wykonywania badań przez akredytację, zostało przeprowadzone wg ogólnoświatowych, przyjętych kryteriów i zapewniło, że uzyskiwane przez laboratorium wyniki są rzetelne, bezstronne i wiarygodne oraz mogą być uznawane nie tylko na poziomie krajowym ale również międzynarodowym. Laboratorium Badań Stosowanych corocznie poddawane jest ocenie kompetencji technicznych przez auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. (numer akredytacji AB 665) Certyfikat nakłada na laboratorium obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu badawczego. W roku 2007 Laboratorium Badań Stosowanych swoją działalność rozszerzyło o nowe obszary badawcze dotyczące miedzy innymi badań maszyn i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, szczególnie na zgodność z wymaganiami  Dyrektyw 2014/34/UE – ATEX i Niskonapięciowej LVD (2006/95/WE). 14 września 2010 r. Laboratorium Badań Stosowanych jako pierwsze laboratorium w środowisku górniczym uzyskało prawo do wykonywania badań w tzw. zakresie elastycznym. Przyznany laboratorium elastyczny zakres badań umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby Klientów i przedstawienie im kompleksowej oferty badań.

 

Aktualny zakres akredytacji Laboratorium Badań Stosowanych

Poprzez doskonalenie działalności badawczej, szkolenia, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, przeprowadzanie badań międzylaboratoryjnych oraz odpowiednią politykę kadrową Laboratorium Badań Stosowanych utrzymuje swoje usługi zawsze na wysokim poziomie.

System zarządzania w KOMAGu

Kontakt

dr inż. Łukasz Orzech
tel: 32 237 48 19
kom: 695 198 542
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.