Seria wydawnicza Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Wykaz pozycji

 


 

 

Methodology for Run-of-Mine Quality Management
in a Hard Coal Mine

Artur Dyczko    

Gliwice 2022, s. 1-207
ISBN  978-83-65593-24-5


The Monograph presents the results of the research work, conducted by the Author, on the assessment of the hard coal dilution impact on the efficiency of production process in the LW Bogdanka SA and on a development of a system for the mining production management support with use of  IT solutions and monitoring of production processes oriented onto the ROM quality stabilisation and improvement.

Włodzimierz Madejczyk

Monografia nr 21
Gliwice 2019, s.1-155, il., bibliogr. 57 poz.
ISBN  978-83-65593-20-7     

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono potencjał badawczy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dedykowany do badań kompletnych sekcji obudowy zmechanizowanej i jej elementów. Omówiono  rodzaje badań sekcji obudowy zmechanizowanej i jej elementów oraz stosowane metody badawcze. Opisano przykładowe prace badawcze realizowane od ponad 40 lat.

Leszek Grabka, Jacek Spałek, Stanisław Szweda

Monografia nr 20
Gliwice 2018, s.1-133, il., bibliogr. 112 poz.
ISBN 978-83-65593-04-7

cena egz. 35,00 zł

Przywracanie hermetyczności przekładni napędowych maszyn górniczych, utraconej w procesie eksploatacji wiąże się często z koniecznością regeneracji uszkodzonej warstwy wierzchniej wału, współpracującej z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym.

Aleksander Lutyński

Monografia nr 18
Gliwice 2017, s.1-126, il., bibliogr. 135 poz.
ISBN 978-83-65593-03-0

cena egz. 35,00 zł

W monografii opisano zagadnienia związane ze zwalczaniem najistotniejszych zagrożeń, takich jak zagrożenie wywoływane przez metan, pył i hałas, które występują w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego i różnią się od typowych zagrożeń występujących w zakładach przemysłu ciężkiego.

Praca zbiorowa pod redakcją Teodora Winklera (Jarosław Tokarczyk, Marek Dudek, Dariusz Michalak, Łukasz Jaszczyk, Magdalena Rozmus)

Monografia nr 17
Gliwice 2016, s.1-235, il., bibliogr. 580 poz.
ISBN 978-83-65593-00-9
cena egz. 35,00 zł

Tematyka książki poświęcona jest pracom inżynierskim prowadzonym w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Otwiera ją wprowadzenie do metodologii prac rozwojowych. Z uwagi na jednostkowy charakter produkcji maszyn górniczych, krótkie terminy wytwarzania i rozproszenie geograficzne producentów, tworzenie i badanie fizycznych prototypów jest utrudnione.

Polecamy