Przyjęcie wniosku o certyfikację oraz wybór próbek wyrobu

Wraz z wnioskiem lub pismem zlecającym powinien być dostarczony wyrób zaakceptowany przez personel Zakładu, ewentualnie wniosek lub pismo zlecające powinno zawierać informację o miejscu udostępnienia wyrobu(-ów)/partii.

W przypadku zgłoszenia wyrobu do certyfikacji tylko pismem zlecającym, zapisy we wniosku są sporządzane na jego podstawie przez personel Zakładu, w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

Po zgłoszeniu dokonywana jest ocena wniosku o certyfikację pod względem formalnym, w celu upewnienia się, że:

  • wniosek jest wypełniony i podpisany,
  • załączona do wniosku dokumentacja jest kompletna,
  • wymagania dotyczące certyfikacji są jasno zdefiniowane, udokumentowane i zrozumiałe,
  • pomiędzy Zakładem a wnioskodawcą zostały wyjaśnione wszelkie różnice w rozumieniu wymagań,
  • Zakład ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji oraz, jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności wnioskodawcy i innych specjalnych warunków, takich jak używany przez wnioskodawcę język,
  • bezstronność oceny jest zachowana.

 

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, wniosek zostaje zarejestrowany, natomiast w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Jednostka certyfikująca prosi wnioskodawcę o uzupełnienie.

Uzupełniony przez wnioskodawcę wniosek podlega rejestracji z datą jego wpływu. W przypadku braku uzupełnienia wniosku, Jednostka certyfikująca powiadamia wnioskodawcę o wstrzymaniu procedury oceny.

Wyznaczony specjalista ds. certyfikacji losowo dokonuje wyboru reprezentatywnych dla partii próbek do badań, uwzględniając kryteria zawarte w normach wyrobu, a w przypadku braku takich zaleceń stosuje się statystyczną kontrolę jakości wg PN-83/N-03010 (wycofana, stosowana jako zasada techniki), chyba że badaniu podlega pierwszy egzemplarz wyrobu (prototyp).

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570