Badania sekcji obudowy zmechanizowanej

Laboratorium Badań wykonuje badania sekcji obudowy zmechanizowanej na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa wg punktów 5.1 do 5.3.7 normy PN-EN 1801-1:2021-05.

Zakres badań obciążeniowych sekcji obudowy zmechanizowanej obejmuje:

 • badania wytrzymałości statycznej elementów sekcji obudowy wg pkt. A.1.2 normy,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów sekcji obudowy wg pkt. A.1.3 normy,
 • badania wytrzymałości zespołów stropnic przednich sekcji obudowy wg pkt. A.5 normy,­­
 • badania wytrzymałości statycznej zaczepów transportowych wg pkt. A.4 normy,
 • badania podatności sekcji obudowy wg pkt. A.1.2.4 normy,
 • badania wytrzymałości statycznej mocowań stojaków i siłowników sekcji obudowy wg pkt. A.1.1 i A.1.2.3 normy,
 • badania wytrzymałości statycznej wyposażenia dodatkowego sekcji obudowy wg pkt. A.1.1, A.1.2.1 i  A.1.2.2 normy,
sprawdzenie odkształceń stropnicy, osłony odzwałowej i spągnicy po badaniach wytrzymałości zmęczeniowej wg pkt.B1 normy.

image

Zakres badań funkcjonalnych sekcji obudowy zmechanizowanej obejmuje wyznaczenie wymiarów liniowych i kątów oraz kątów utraty stateczności wykonywanych w ramach:

 • sprawdzenia zgodności podstawowych wymiarów z dokumentacją konstrukcyjną,
 • sprawdzenia szerokości i wysokości przejścia dla załogi,
 • sprawdzenia funkcjonalności i sterowności obudowy,
 • sprawdzenia stateczności wolnostojącej sekcji obudowy,
 • sprawdzenia współpracy sekcji obudowy na nachyleniach.
image

Laboratorium Badań wykonuje również badania wytrzymałości zmęczeniowej sekcji obudowy zmechanizowanej  dla różnych zakresów ciśnienia, sposobów podparcia i liczby cykli obciążeń wg uzgodnień z klientem.