Główna Certyfikacja Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja systemów zarządzania - informacje ogólne

Zakład Badań Atestacyjnych jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS), na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC165).

 

 

Certyfikacja systemów zarządzania jakością prowadzona jest w następujących branżach:

  • metale i wyroby metalowe kod EA 17
  • maszyny i osprzęt do nich – kod EA 18,
  • urządzenia elektryczne i optyczne – kod EA 19.

 

Certyfikacja (QMS ) jest to działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od organizacji i jej klientów) wykazujące, że zidentyfikowany (e) proces (y) danej organizacji jest (są) zgodny (e) z wymaganiami normy ISO 9001 przyjętej  za podstawę certyfikacji.

Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy:

  • Kontakt klienta z JC, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy

  • Złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku)

  • Wizytacja wstępna auditorów JC w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem)

  • Ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym

  • Audit certyfikujący 2 etapowy

  • Wydanie certyfikatu JC na okres 3 lat

  • Nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu (audity nadzoru)

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania zawarte są w Programie certyfikacji PC-DBA/10

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581