Badania bezpieczeństwa zabawek

ImageW ramach akredytacji Nr AB 910 Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG oferuje badania bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz norm:

 • PN-EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne,

 • PN-EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek. Część 2. Palność,

 • PN-EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek. Część 3. Migracja określonych pierwiastków,

 • PN-EN 71-8 Bezpieczeństwo zabawek. Część 8. Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego,

 • PN-EN 62115 Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania.

Ww. zakres badań obejmuje również oznaczanie substancji niebezpiecznych w zabawkach i artykułach dziecięcych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz norm:

 • PN-EN 71-9 Bezpieczeństwo zabawek. Część 9. Organiczne związki chemiczne. Wymagania.
 • PN-EN 71-10 Bezpieczeństwo zabawek. Część 10. Organiczne związki chemiczne. Przygotowanie próbki i ekstrakcja.
 • PN-EN 71-11 Bezpieczeństwo zabawek. Część 11. Organiczne związki chemiczne. Metody analiz.

Oferta badań bezpieczeństwa zabawek skierowana jest m.in. do producentów, importerów i dystrybutorów wprowadzających zabawki do obrotu.

 

Szczegółowy zakres badań prowadzony w ramach akredytacji:

Image

Image

Image

Image

 • właściwości mechaniczne i fizyczne, w tym m.in.:

  • wielkość oraz geometryczna forma,

  • wytrzymałość mechaniczna,

  • dostępność części lub elementu zabawek,

  • ostrość krawędzi i zakończeń,

  • giętkość drutów,

  • wytrzymałość statyczna, dynamiczna oraz stabilność,

  • przeciekanie zabawek,

  • trwałość zabawek pobudzanych ustami,

  • grubość i rezystywność elektryczna linek,

  • skuteczność hamulców,
  • energia kinetyczna pocisków oraz strzał,

  • grubość folii,

  • poziom ciśnienia akustycznego,

  • prędkość zabawek napędzanych elektrycznie,

  • wzrost temperatury dostępnych części zabawek,

  • trwałość pokryw zabawek - skrzyń,

  • zdolność materiałów do rozszerzenia się,

  • gęstość strumienia magnetycznego,

  • sprężystość zabawek piłeczek.

 • palność.

 • migracja pierwiastków, takich jak: glin, antymon, arsen, bar, bor, kadm, chrom(III), chrom(VI), kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, stront, cyna, cyna organiczna, cynk.
 • parametry huśtawek, zjeżdżalni i innych zabawek aktywizujących, przeznaczonych do użytku domowego:

  • wytrzymałość statyczna i dynamiczna,

  • stateczność,
  • wytrzymałość dynamiczna barierek i poręczy,

  • uwięźnięcie głowy, szyi, stóp, palców,

  • zakleszczenie odzieży i włosów,

  • kształt i wymiary ścianek zabezpieczających zjeżdżalnie,

  • średnica lin i łańcuchów.

 • właściwości elektryczne, w tym m.in.:

  • moc,

  • wytrzymałość elektryczna,

  • odporność na wilgoć,

  • napięcie,
  • dostępność ogniw i baterii,

  • ochrona przewodów wewnętrznych,

  • wielkość odstępów izolacyjnych,

  • odporność na wysoką temperaturę i żar.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu