Polityka wydawnicza /Zasady etyki wydawniczej

Działalność wydawnicza realizowana jest zgodnie z ustanowionym Regulaminem. Powołana przez Dyrektora Rada Programowa. Wydawnictwa w skład, której wchodzą pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, kształtuje politykę wydawniczą. Wydawnictwo KOMAG stosuje zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym (np. plagiatom czy tzw. ghostwritingowi – publikowaniu artykułów naukowych pod cudzym nazwiskiem). Polityka wydawnicza jest zgodna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),

Spełnianie przez wydawnictwo standardów etycznych ma zapewnić, że monografie, czasopismo naukowe oraz materiały konferencyjne są przygotowane w sposób uczciwy i rzetelny. Wydawnictwo ma ustaloną procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową. Recenzje naukowe są podstawowym narzędziem oceny jakości i oryginalności wyników badań naukowych przedstawionych w publikacjach.