Badania stojaków i pozostałych siłowników

Laboratorium Badań wykonuje badania stojaków i pozostałych siłowników w sekcji obudowy zmechanizowanej na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa wg punktów 5.1 do 5.11 normy PN-EN 1804-2+A1:2021-05.
Zakres badań obejmuje:

 • badanie ogranicznika wysuwu wg pkt. A.1.2.1 normy,
 • próby podatności wg pkt. A.1.2.2 i A.1.3.3 normy,
 • próbę przeciążenia statycznego wg pkt. A.1.2.3.1 normy,
 • próby przeciążenia dynamicznego wg procedury PB-DLB2/01
  oraz pkt A.1.2.3.2 normy,
 • próbę szczelności wg pkt. A.1.2.4 normy,
 • próbę zginania wg pkt. A.1.3.2 normy,
 • próby trwałości wg pkt. A.1.4 normy,
 • próbę funkcjonalności wg pkt. A.1.4.6 normy,
 • badanie zaczepów transportowych wg pkt. A.1.5 normy.

 

image