Decyzja dotycząca certyfikacji, wydanie certyfikatu

Decyzję o certyfikacji lub o odmowie certyfikacji danego wyrobu Kierownik Zakładu podejmuje na podstawie wyników przeglądu.

Wydanie decyzji o certyfikacji lub o odmowie certyfikacji przebiega wg następujących zasad:

  • decyzję o certyfikacji lub o odmowie certyfikacji danego wyrobu podejmuje Kierownik Zakładu, a w przypadku wątpliwości dotyczących oceny zebranego materiału, na podstawie orzeczenia Grupy ekspertów,
  • Grupa ekspertów, w składzie ustalonym przez Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i zatwierdzanym przez Radę Zarządzającą, w przypadkach wątpliwych orzeka w sprawie certyfikacji lub odmowy certyfikacji,
  • członkowie Grupy ekspertów respektują zasady certyfikacji wyrobów m.in. na podstawie pisemnego zobowiązania się do zapewnienia bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności opinii i ocen w trakcie orzekania,
  • w przypadku podjęcia decyzji o odmowie certyfikacji, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie decyzji wraz z wykazem niezgodności oraz informacją o prawie do odwołania.
  • w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji i po podpisaniu stosownej umowy, Klient otrzymuje certyfikat,

(umowa między Jednostką certyfikującą a Klientem określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których przestrzeganie warunkuje wydanie certyfikatu),

  • jeśli certyfikat uprawnia do oznaczania wyrobów, przyjmuje się, że prawo to obowiązuje tylko w okresie ważności certyfikatu (5 lat). Powyższe nie dotyczy certyfikatów wydanych na czas nieokreślony, wg programu certyfikacji typu 1b,
  • w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania certyfikatu, Klient otrzymuje uzasadnienie decyzji wraz z wykazem niezgodności oraz informacją o prawie do odwołania.

Nie przewiduje się przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, ograniczania, zawieszania lub cofnięcia certyfikacji, osobie lub jednostce z zewnątrz.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570