Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Działalność Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje prace badawcze z dziedziny inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie Nr AB 910 obejmującą zakresy:

  • stały
  • elastyczny.

Aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AB 910)

Elastyczny zakres akredytacji

         

 

 Oferta Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje:

Badania bezpieczeństwa zabawek
Na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE (Toys Safety Directive) oraz norm: PN-EN 71-1, PN-EN 71-2, PN-EN 71-3, PN-EN 71-8, PN-EN 62115.
Badania wyposażenia placów zabaw i nawierzchni
Badania, zgodnie z wymogami norm: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-10, PN-EN 1176-11, PN-EN 1177.
Badania wózków dziecięcych
Nasze laboratorium jako jedyna w Polsce jednostka badawcza oferuje w pełnym zakresie akredytowane badania wózków dziecięcych, m.in.:  wózków głębokich, spacerowych oraz wózków podwójnych. Badania te są realizowane zgodnie z normą PN-EN 1888-1:2019-02 i PN-EN 1888-2:2019-02.
Badania substancji niebezpiecznych w artykułach dziecięcych
m.in. w: zabawkach, książkach i artykułach szkolnych, smoczkach, sztućcach i naczyniach do karmienia oraz sprzęcie do picia, artykułach pielęgnacyjnych, wózkach, rowerkach i chodzikach dziecięcych, leżakach niemowlęcych, nosidełkach plecakowych oraz barierkach bezpieczeństwa i innych.
Badania bezpieczeństwa użytkowania artykułów dla dzieci
Artykuły dla dzieci wprowadzane na rynek europejski powinny być poddane badaniom potwierdzającym ich zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Nr 2001/95/WE.
Badanie migracji globalnej z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Badania realizowane są zgodnie z normami z grupy PN-EN 1186, z zastosowaniem płynów modelowych.
Badania materiałowe
Analiza składu chemicznego wyrobów stalowych i żeliwnych pod kątem sprawdzenia gatunku materiału, pomiar twardości i grubości wyrobów metalowych, pomiar chropowatości i grubości powłok ochronnych, ocena odporności korozyjnej wyrobów metalowych i powłok ochronnych.
Badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodnie z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE wprowadza się zakaz stosowania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niebezpiecznych substancji, takich jak: ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom oraz polibromowane bifenyle PBB i polibromowane etery difenylowe PBDE.

Badania grillów opalanych paliwami stałymi i podpałek do rozpalania paliw stałych

Grille i podpałki wprowadzane na rynek europejski powinny być poddane badaniom potwierdzającym ich zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1860-1,3,4 zharmonizowanych z Dyrektywą Nr 2001/95/WE

Badania odporności na promieniowanie świetlne i działania atmosferyczne

 

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny inżynierii środowiska, zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W tym zakresie oferuje analizy właściwości fizyko-chemicznych odpadów przemysłowych pod kątem określenia możliwości wykorzystania jako produktu energetycznego i kruszywa pod budowę dróg oraz wpływu na środowisko.

Laboratorium uczestniczy w działalności badawczej Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, w tym Sekcji Badań Materiałowych, Sekcji Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu oraz Sekcji POLLAB-CHEM / EURACHEM-PL. Specjaliści Laboratorium aktywnie uczestniczą w pracach Komitetu Technicznego nr 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek.

 

Kontakt:
dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
Kierownik Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu