Misja, wizja

Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

MISJA

KOMAG jest partnerem naukowo-badawczym podnoszącym efektywność, jakość i bezpieczeństwo kluczowych procesów gospodarczych klientów

WIZJA

Realizujemy swoją misję poprzez zmianę modelu biznesowego i zarządzania, aktywizację pracowników i wejście w nowe obszary

CELE STRATEGICZNE

  • Zwiększenie efektywności działalności badawczo-rozwojowej
  • Maksymalizacja obecnych możliwości Instytutu
  • Wykorzystanie obecnego potencjału dla nowych klientów
  • Zwiększenie wykorzystania technologii rozwojowych
  • Podniesienie sprawności, kompetencji i zmiana sposobu działania organizacji
Image

Polecamy