Zintegrowany system zarządzania

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Podstawową cechą funkcjonującego w KOMAG-u zintegrowanego systemu zarządzania jest połączenie systemu zarządzania jakością z systemami typowymi dla posiadanych przez KOMAG akredytacji. Dokonana integracja spowodowała ujednolicenie procedur i uproszczenie procesów, a tym samym przyczyniła się do ciągłego doskonalenia i wzajemnego wzbogacania systemów.

W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wdrożono:

 • System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10
  obowiązujący w całym Instytucie

 • System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
  obowiązujący w obszarze badań w laboratoriach badawczych

Image

 

 

 

 

 • System zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
  obowiązujący w obszarze certyfikacji wyrobów i oceny zgodności

Image

 


Na mocy ustawy o systemie oceny zgodności, Polskie Centrum Akredytacji oceniło:

 

KOMPETENCJE, NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ W OBSZARZE BADAŃ LABORATORYJNYCH I UDZIELIŁO TRZEM LABORATORIOM INSTYTUTU AKREDYTACJI NA OKREŚLONY ZAKRES BADAŃ:

 

 • Laboratorium Badań (AB 039) w zakresie badań wyrobów i materiałów konstrukcyjnych w tym zmechanizowanych obudów, podpór i siłowników, elementów hydrauliki oraz innych wyrobów konstrukcyjnych.

aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AB 039)

 

 • Laboratorium Badań Stosowanych (AB 665) w zakresie badań dla celów certyfikacji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w zakresie norm zharmonizowanych z Dyrektywą ATEX, badań maszyn w zakresie norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową, badań wyposażenia elektrycznego w zakresie norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową LVD, badań hałasu i wibracji w środowisku oraz pochodzącego od maszyn i urządzeń, badań środowiskowych i klimatycznych oraz badań właściwości fizycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.

aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AB 665)

 

 • Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska (AB 910) w zakresie m.in. badań zabawek, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, badań wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi, obejmujących badania chemiczne i mechaniczne, badań nieniszczących wyrobów i materiałów konstrukcyjnych.

aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AB 910)

KOMPETENCJE, NIEZALEŻNOŚĆ I BEZSTRONNOŚĆ W OBSZARZE CERTYFIKACJI WYROBÓW

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca (AC 023) posiada uprawnienia jednostki certyfikującej wyroby w zakresie certyfikacji zgodności oraz certyfikacji na znaki zgodności maszyn i urządzeń oraz zabawek.

aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AC 023)

Uzyskane certyfikaty akredytacji, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji są podstawą udzielonej przez Ministerstwo Gospodarki autoryzacji, a następnie notyfikacji, zgłoszonej do Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektyw Unii Europejskiej:

 • Dyrektywy nr 2006/42/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn,
 • Dyrektywy nr 2014/34/UE w sprawie w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
 • Dyrektywy nr 2009/48/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

 

KOMAG POSIADA STATUS JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ O NUMERZE 1456

 

 

Notyfikacja ATEX

Notyfikacja SAFETY OF TOYS

Notyfikacja MACHINERY

 

 

Dla zagwarantowania, że usługi w zakresie certyfikacji świadczone są przez KOMAG w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny Instytut ustanowił Politykę bezstronności, która jednoznacznie określa zasady, jakimi się kieruje nasza jednostka przy działalności certyfikacyjnej.

 

aktualna Polityka bezstronności

 

Dla zapewnienia spójności systemu zarządzania w Instytucie, dokonano połączenia procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji poprzez zbudowanie i wdrożenie w całej Jednostce systemu zarządzania jakością na bazie normy ISO 9001. Obiektywna ocena strony trzeciej zaowocowała uzyskaniem przez KOMAG certyfikatu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji nr J - 295/12/2023, w zakresie:

 

"Prac naukowych, prac badawczo-rozwojowych, projektowania, nadzoru autorskiego maszyn i urządzeń oraz usług eksperckich".

 

aktualny certyfikat

 

Ciągłe szkolenie, wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników, nieustanny przegląd procesów zachodzących w Jednostce i ich doskonalenie, zdefiniowanie wspólnej Polityki Jakości oraz stały nadzór Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania nad realizacją podstawowych założeń Polityki Jakości i celów jakościowych powoduje, że całość działań jakościowych ukierunkowana jest na zadowolenie Klienta, wzrost efektywności i stały wzrost jakości usług KOMAG, co stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju naszej jednostki.

aktualna Polityka Jakości

 

Pełnomocnik Dyrektora  
ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
mgr inż. Romana Zając


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32/2374-177