Badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z dyrektywą RoHS

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska" (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) obliguje producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ograniczania wykorzystania substancji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie jego użytkowania oraz po jego zużyciu.

Ww. obowiązek jest uszczegółowiony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 547), które implementuje postanowienia Dyrektywy RoHS 2011/65/UE (tzw. RoHS III) i wprowadza zakaz stosowania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niebezpiecznych substancji, takich jak:

  • ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom

  • polibromowane bifenyle PBB i polibromowane etery difenylowe PBDE,

  • ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan benzylu butylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu (DIBP),

  • heksabromocyklododekan HBCD.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z udokumentowaniem, że produkowane wyroby spełniają ww. wymagania Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska oferuje wykonanie akredytowanych badań zawartości ww. niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 910.

 

Image

Image

Image

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu