Rada naukowa

Rada naukowa

Kadencja 08.07.2021 r. - 07.07.2025 r.

 

PREZYDIUM

prof. dr hab. inż. Marek Gzik
Przewodniczący

dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG
Wiceprzewodniczący

dr inż. Marek Kalita
Sekretarz

 

CZŁONKOWIE

dr inż. Piotr Buchwald

dr inż. Andrzej Figiel

dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG

mgr Joanna Januszek

prof. dr hab. inż. Józef Jonak

mgr inż. Jerzy Jura

prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ

dr inż. Piotr Matusiak

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

mgr Jacek Miketa

dr inż. Piotr Rosikowski

mgr Mirosław Skibski

dr inż. Krzysztof Stankiewicz

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński

 

Na podstawie art. 30 ust.5 Ustawy o instytutach badawczych, dodatkowo w skład Rady Naukowej wchodzą  - dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG oraz prof. dr hab. inż. Józef Gawlik.

Polecamy