Rada naukowa

Rada naukowa

Kadencja 08.07.2021 r. - 07.07.2025 r.

 

PREZYDIUM

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder
Przewodniczący

dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG
Wiceprzewodniczący

dr inż. Marek Kalita
Sekretarz

 

CZŁONKOWIE

dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

mgr Joanna Januszek

dr inż. Dariusz Jasiulek

prof. dr hab. inż. Józef Jonak

prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz

dr inż. Jacek Korski

prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

dr inż. Zygmunt Łukaszczyk

dr inż. Piotr Matusiak

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

mgr Jacek Miketa

dr inż. Adam Mirek

dr inż. Piotr Rosikowski

dr inż. Krzysztof Stankiewicz

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński

mgr inż. Marcin Talarek

Na podstawie art. 30 ust.5 Ustawy o instytutach badawczych, dodatkowo w skład Rady Naukowej wchodzą  - dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG oraz dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL.

Polecamy