Główna Certyfikacja Ocena zdolności remontowej

Ocena zdolności remontowej

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zdolności podmiotów gospodarczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm.) w zakresie:

• urządzeń budowy przeciwwybuchowej (pkt. 10.13.4 załącznika nr 5 w/w rozporządzenia)

oraz

• dobrowolną ocenę zdolności remontowej zakładów do wykonywania remontów innych maszyn i urządzeń.

 

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581