Kombajny ścianowe

 Zakład ds. kombajnów ścianowych

 Zakład opracowuje koncepcje kombajnów ścianowych i ich zespołów takich jak:

 • ramiona kombajnów,
 • ciągniki kombajnów,
 • ładowarki kombajnowe,
 • kruszarki kombajnowe,
 • wysokociśnieniowe instalacje hydrauliczne,
 • instalacje zraszające kombajnów ścianowych,
 • organy urabiające kombajnów ścianowych,
 • systemy posuwu kombajnów ścianowych.

Ponadto zakład prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz kreuje nowe rozwiązania obejmujące:

 • systemy posuwu,
 • specjalizowane przekładnie zębate,
 • obudowy ognioszczelne urządzeń elektrycznych,
 • małogabarytowe wiertnice,
 • podzespoły bazowe lokomotyw dołowych (szkielet konstrukcji, kabiny, napędy),
 • podzespoły bazowe kolei podwieszanej,
 • kruszarki urobku,
 • stanowiska badawcze,
 • specjalistyczne urządzenia drążące i poszerzające szyby,

Zakład realizuje także analizy i obliczenia za pomocą symulacji komputerowych metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki oraz optymalizacji za pomocą komercyjnego oprogramowania.