Badania odbiorcze maszyn i urządzeń pod kątem certyfikacji

  • sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczno-Ruchową,

  • badanie parametrów pracy,

  • badanie poprawności działania urządzeń,

  • badanie poprawności działania systemów zabezpieczających,

  • badanie funkcjonalności maszyn i urządzeń,

  • badanie ergonomii,

  • badanie osiągów parametrów zadeklarowanych przez producenta lub wymaganych przez przepisy.

Badania maszyn i urządzeń:

  • stacjonarnych,

  • ruchomych (wozy oponowe, gąsienicowe, pojazdy specjalne, itp.),

  • obiektów w wykonaniu specjalnym (dedykowane urządzenia przemysłowe, itp.)