Seria wydawnicza Cyfrowa gospodarka

Seria jest odpowiedzią na wdrożoną w 2022 r. Strategię ITG KOMAG 2022-2030 w obszarze inwestycji w projekty dotyczące innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach, nowoczesnych technologii rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i wytwarzania urządzeń komputerowych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających działania nakierowane na transformację cyfrową przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Witold BIAŁY, Bożena GAJDZIK
Michalene E. GREBSKI, Erika SUJOVÁ
Wiesław (Wes) GREBSKI

Gliwice 2023, s. 1-134
ISBN 978-83-65593-33-7


The monograph is about the project management (PM) in the concept of smart manufacturing
(Industry 4.0 – I 4.0). In the concept I 4.0, that is popularizing in the Fourth Industrial Revolution companies realize a lot of new projects. Each project has a defined scope, budget and a predetermined completion date (fix bid), and its implementation is according to the "waterfall" methodology or the agile approach (e.g. Scrum in IT projects). Smart manufacturing projects are new projects with many risks. Only the next ones succeed. Companies are not the universal path to I 4.0. Each realized project is specific. The authors in the monograph want to add to the knowledge of project management new aspects concerning the development of smart manufacturing projects (SMPs). Due to the wide range of changes in PM, the monograph is only an introduction to project management (PM) in SM. The monograph consists of four chapters dealing with aspects of SMPs. The monograph provides important knowledge about the project management that are realized in new environment of the concept of I 4.0. The monograph complements the knowledge of students and practitioners about PM in the smart environment. The monograph consists of four chapters. In the first chapter, the authors introduce the reader to the concepts of Industry 4.0 with smart manufacturing projects. The second chapter contains knowledge about PM, which is enriched with information about patent procedures in Poland and the USA. The Human Factors (HF) is devoted to the third chapter. The last chapter deals with the Lean philosophy in the smart manufacturing. The Lean is very important in a process optimisation-oriented approach in Industry 4.0.