Seria wydawnicza Cyfrowa gospodarka

Seria jest odpowiedzią na wdrożoną w 2022 r. Strategię ITG KOMAG 2022-2030 w obszarze inwestycji w projekty dotyczące innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach, nowoczesnych technologii rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i wytwarzania urządzeń komputerowych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających działania nakierowane na transformację cyfrową przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Artur DYCZKO Scientific Editor
Gliwice 2024, s. 1-499
ISBN 978-83-65593-38-2

 

The monograph is dedicated to a wide range of recipients interested in the digital transformation of traditional industries into learning organizations, i.e. those that, in a systematic and active way, using their own experience and available information resources, optimize their business model in accordance with the industry 4.0 paradigm, maintaining competitiveness in the changing global market.

Marian KRÁLIK, Dariusz PROSTAŃSKI,
Peter MICHALIK, Witold BIAŁY

Gliwice 2024, s. 1-185
ISBN 978-83-65593-37-5

 

This monograph is an introduction to CNC Machining and Programming is intended to support the essentially practical activity of preparing and proving computer numerical control (CNC) part programs for turning, milling, and drilling. CNC part programming is an absorbing and time-consuming activity. Thus, a primary objective of this monograph is to ensure that limited time can be used to the best advantage by providing the opportunity to devote as much time as possible to preparing programs and using the associated equipment.

Pod redakcją naukową Artura DYCZKO
Gliwice 2023, s. 1-512
ISBN 978-83-65593-30-6

Monografia dedykowana jest szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych transformacją cyfrową tradycyjnych gałęzi gospodarki w organizacje uczące się, a więc takie które w usystematyzowany i aktywny sposób korzystając z własnych doświadczeń i dostępnych zasobów informacyjnych, optymalizują swój model biznesowy w zgodzie z paradygmatem przemysłu 4.0, zachowując konkurencyjność na zmieniającym
się dynamicznie rynku.

 

Marian KRÁLIK, Witold BIAŁY, Peter MICHALÍK,
Pavol BOŽEK, Ivan MORÁVEK

Gliwice 2023, s. 1-164
ISBN 978-83-65593-35-1

Automatyzacja jest uważana za jeden ze sposobów na przetrwanie na światowych rynkach w warunkach ostrej konkurencji, gdzie możemy przetrwać tylko wtedy, gdy będziemy mogli produkować taniej, lepiej i szybciej niż inni. Jeśli chcemy osiągnąć redukcję kosztów produkcji w obszarze produkcji mało- i średnioseryjnej, musimy elastycznie dostosowywać maszyny do zmieniającego się asortymentu produktów. Taką elastyczność można osiągnąć w obrabiarkach, stosując maszyny produkcyjne sterowane CNC (Computer Numerical Control). Maszyny CNC należą do grupy tzw. maszyn sterowanych programowo, które charakteryzują się tym, że następuje zmiana zakresu produkcyjnego, tj. przejście z jednego rodzaju przedmiotu obrabianego na inny, odbywa się poprzez zmianę programu sterującego w grupowym ustawieniu narzędzi lub przygotowania. Należy również wspomnieć, że maszyny produkcyjne CNC są integralną częścią inteligentnych systemów produkcyjnych, tzn. nowoczesnego procesu produkcyjnego, który nosi miano PRZEMYSŁU 4.0.

 

 

Witold BIAŁY, Bożena GAJDZIK
Michalene E. GREBSKI, Erika SUJOVÁ
Wiesław (Wes) GREBSKI

Gliwice 2023, s. 1-134
ISBN 978-83-65593-33-7


The monograph is about the project management (PM) in the concept of smart manufacturing
(Industry 4.0 – I 4.0). In the concept I 4.0, that is popularizing in the Fourth Industrial Revolution companies realize a lot of new projects. Each project has a defined scope, budget and a predetermined completion date (fix bid), and its implementation is according to the "waterfall" methodology or the agile approach (e.g. Scrum in IT projects). Smart manufacturing projects are new projects with many risks. Only the next ones succeed. Companies are not the universal path to I 4.0. Each realized project is specific. The authors in the monograph want to add to the knowledge of project management new aspects concerning the development of smart manufacturing projects (SMPs). Due to the wide range of changes in PM, the monograph is only an introduction to project management (PM) in SM. The monograph consists of four chapters dealing with aspects of SMPs.