Projekty krajowe realizowane z funduszy europejskich

Projekty dofinansowane z funduszy europejskich

Tytuł projektu:

„Opracowanie systemu transportu materiałów medycznych do Ośrodków Transplantologii, z wykorzystaniem środowiska ICT oraz bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na przykładzie Śląskiego Centrum Chorób Serca”

Tytuł projektu:

„Bezbarierowa łódź motorowa o długości do 12 m, z napędem mechanicznym, w pełni przystosowana do przebywania, podróżowania i nocowania w ramach wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, o balkonikach lub o kulach, w tym osób z ciężkim porażeniem czterokończynowym”

Tytuł projektu:

„Innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii akumulatorów”

Tytuł projektu:

„Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższającym poziom bezpieczeństwa technicznego”