Główna Nauka Konferencje i targi

Podsumowanie konferencji KOMTECH 2010

W dniach 17-19 listopada 2010 r. odbyła się w Ośrodku „Perła Południa” w Rytrze 11.  Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna pt. „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa BEZPIECZEŃSTWO-EFEKTYWNOŚĆ-NIEZAWODNOŚĆ”. W konferencji wzięło udział ponad 190 uczestników reprezentujących: Ministerstwo Gospodarki, Wyższy Urząd Górniczy, producentów maszyn i urządzeń, przedstawicieli kopalń.

W trakcie ośmiu sesji tematycznych przedstawiono 40 referatów prezentujących najnowsze osiągnięcia badawcze, rozwojowe i techniczne w dziedzinie rozwiązań mechatronicznych dla górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń, z zastosowaniem nowoczesnych systemów sterowania, monitorowania, diagnostyki i wizualizacji, będących efektem wieloletniej pracy  jednostek naukowych, badawczo–rozwojowych i przemysłowych tj: Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Innowacyjnych Technologii EMAG, Główny Instytut Górnictwa, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A., RYFAMA S.A., ZANAM-LEGMET S.A., SOMAR Sp.z.o.o. i wielu innych producentów i użytkowników systemów mechanizacyjnych dla górnictwa.

W trakcie ożywionych dyskusji wymieniano doświadczenia na temat opracowanych i wdrażanych innowacyjnych technik i technologii.

W trakcie konferencji  w oddzielnej sesji obchodzono Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Zdzisława Kłeczka, w trakcie której przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Jubilata na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, uzyskiwaną na drodze profilaktyki tąpaniowej, zwalczania skutków wstrząsów górotworu oraz prognozowania ich miejsca, energii i czasu wystąpienia.