Główna Nauka Konferencje i targi

KOMEKO 2012

W dniach 21-23.03. 2012 r. odbyła się 13. Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu KOMEKO, zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

Tegoroczna konferencja była poświęcona innowacyjnym innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności, a jej zakres tematyczny przedstawiał się następująco:

 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
 • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przeróbczych.
 • Nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeróbczych.
 • Inteligentne systemy mechatroniczne wspomagające procesy przeróbki.
 • Automatyzacja procesów przeróbczych.
 • Czynniki szkodliwe w procesach przeróbczych – zwalczanie zagrożeń.
 • Aspekty ekologiczne w procesach przeróbki.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów.
 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.

Celem konferencji był przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko, wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również weryfikacja prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

W konferencji KOMEKO 2012 wzięło udział 97 specjalistów, reprezentujących 44 instytucje.

Podczas siedmiu konferencyjnych sesji przedstawiono 34 referaty, w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z inżynierią mineralną i procesową.