Główna Nauka Konferencje i targi

Transport Szybowy 2013

W dniach 23-25.09.2013 r. w Zamku Kliczków odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu TRANSPORT SZYBOWY, zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, której celem była prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie bezpiecznych i efektywnych systemów transportu szybowego oraz przedstawienie głównych kierunków rozwoju w tej dziedzinie. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

W konferencji TRANSPORT SZYBOWY 2013 wzięło udział 150 uczestników reprezentujących Wyższy Urząd Górniczy, Specjalistyczny Urząd Górniczy, kopalnie węgla kamiennego, spółki węglowe, zakłady górnicze KGHM Polska Miedź S.A., producentów maszyn i urządzeń, jednostki badań i dozoru górnictwa węgla kamiennego i miedzi, instytuty naukowo-badawcze oraz wyższe uczelnie techniczne.

Podczas siedmiu konferencyjnych sesji przedstawiono 37 referatów, które zostały wydane w monografii naukowej „TRANSPORT SZYBOWY”. Uczestnicy konferencji mieli między innymi możliwość porównania doświadczeń z eksploatacji maszyn wyciągowych w kopalniach polskich, rosyjskich i ukraińskich oraz zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w technologii transportu szybowego. Specjalna sesja była poświęcona osiągnięciom Spółki MWM Elektro, która obchodziła Jubileusz 15-lecia, podczas której zaprezentowano m.in. nową maszynę wyciągową przeznaczoną do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, opracowaną we współpracy z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG.