Główna Nauka Konferencje i targi

KOMTECH 2012

W dniach od 19-21 listopada 2012 r. odbyła się 13. konferencja z cyklu KOMTECH, poświęcona innowacyjnym technikom i technologiom dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności, zorganizowana przez KOMAG we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W konferencji wzięło udział 164 uczestników. Zaprezentowano 53 referaty, w których przedstawiono wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowanych przez ośrodki naukowe i przedstawicieli przemysłu, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Konferencja została zainaugurowana dwiema sesjami jubileuszowymi. Pierwsza z nich była związana z 90-leciem działania Wyższego Urzędu Górniczego, natomiast druga – z 50-leciem  istnienia i rozwoju Spółki KOPEX.  W ramach pierwszej sesji przedstawiono między innymi zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie w aspekcie współpracy jednostek nauki i przemysłu z Wyższym Urzędem Górniczym.  Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się jubileuszowa sesja Kopeksu, podczas której zaprezentowano najnowsze osiągnięcia techniczne Spółki, w tym innowacyjne rozwiązania  zmechanizowanych kompleksów ścianowych, które są przykładem rozwiązań na światowym poziomie, a powstały w wyniku współpracy przemysłu z partnerami naukowymi. Problemy poruszone podczas konferencji KOMTECH 2012 są  dowodem na aktywne włączanie się wielu środowisk w prace dotyczące zagadnień bezpieczeństwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele prezentacji zawierało przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań.