Główna Nauka Konferencje i targi

TRANSPORT SZYBOWY 2015

8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

TRANSPORT SZYBOWY 2015

21-23 września 2015 r. – Zamek Kliczków

PATRONAT HONOROWY


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

PATRONAT PRASOWY

Zakres tematyczny konferencji:

 • Bezpieczne i efektywne systemy transportu szybowego – prognozy rozwoju.
 • Układy sterowania, diagnostyki, monitoringu i wizualizacji w transporcie szybowym.
 • Nowoczesne energooszczędne układy zasilania maszyn wyciągowych.
 • Komputerowe metody wspomagania projektowania i badania elementów górniczych wycią­gów szybowych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowych.
 • Zagrożenia wynikające z relacji człowiek – maszyna – środowisko pracy, w przypadku górniczego wyciągu szybowego.
 • Metody identyfikacji, modelowania i wizualizacji czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń wyciągowych.
 • Metody badania oraz oceny systemów transportu szybowego z uwzględnieniem kryteriów ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 • Doświadczenia eksploatacyjno-wdrożeniowe.
 • Remonty oraz modernizacja maszyn i urządzeń wyciągowych.
 • Liny stosowane w górniczych wyciągach szybowych.
 • Nowoczesne technologie i materiały stosowane w górniczych wyciągach szybowych.