Główna Nauka Konferencje i targi

Sprawozdanie z konferencji "CYLINDER"

 

Image

26-28 września 2006 r. - Zakopane


W dniach 26-28 września br. odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu CYLINDER, zorganizowana przez KOMAG pod patronatem medialnym czasopism „Hydraulika i Pneumatyka” oraz „Napędy i Sterowanie”.

Image

Image

Konferencja była poświęcona tematyce badania, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych, a jej zasadniczym celem była integracja środowiska naukowego z producentami i użytkownikami systemów hydraulicznych, a także weryfikacja prac jednostek naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań.

Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • wspomaganie oraz symulacje komputerowe w projektowaniu układów hydraulicznych maszyn i urządzeń,

 • projektowanie, wykonawstwo, zastosowanie układów mechatronicznych,

 • niekonwencjonalne rozwiązania w układach i systemach hydraulicznych,

 • badania, eksploatacja, remonty układów hydraulicznych maszyn roboczych, w tym górniczych,

 • rozwój zastosowań kompaktowych układów hydraulicznych,

 • rozszerzenie zastosowań mikrohydrauliki,

 • ekologiczne, wodne układy sterowania maszyn i urządzeń hydraulicznych,

 • rozwój wielofunkcyjnych narzędzi hydraulicznych,

 • opory hydrauliczne w przewodach ciśnieniowych,

 • regeneracja i oczyszczanie olejów hydraulicznych,

 • nowe zastosowania cieczy magnetycznych w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń,

 • niezawodność uszczelnień w różnych warunkach zewnętrznych,

 • ograniczenie poziomu hałasu maszyn i urządzeń hydraulicznych,

 • problemy bezpieczeństwa w hydraulicznych układach napędowych.


W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło grono wybitnych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Szczecińskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, a także przedstawiciele czasopisma „Hydraulika i Pneumatyka” oraz Centrum KOMAG.

W konferencji wzięło udział 105 specjalistów, reprezentujących środowisko naukowe oraz przemysł, w tym liczne grono profesorów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik: Częstochowskiej, Gdańskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych reprezentujących Centrum EMAG, Instytut Metali Nieżelaznych, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OBRUM i Centrum KOMAG. Przemysł reprezentowali specjaliści z następujących firm i przedsiębiorstw: BOT Elektrownia „Bełchatów” S.A, BP BIPROMASZ, FAZOS S.A., Huta Stali „Częstochowa”, ZMG GLINIK, PW HYDROKOB, HYDROTECH S.A., IPS Grupa Serwisowa, Spółka Lubricant z Republiki Czeskiej, Mittal Steel Poland S.A., FMG PIOMA S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, ZNPW REMAG, Sauer-Danfoss, FMiU TAGOR S.A., Test Systemy Uszczelniające, KWB Turów S.A., Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów”, Wytwórnia Filtrów PZL Sędziszów, WIAK Trade, WROPOL Engineering oraz Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.

Duże znaczenie dla organizatorów i uczestników konferencji miała obecność przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, który aktywnie uczestniczył w dyskusji oraz przedstawicieli spółek i kopalń węgla kamiennego, którzy są potencjalnymi użytkownikami innowacyjnych rozwiązań, prezentowanych podczas konferencji CYLINDER.

Podczas pięciu konferencyjnych sesji przedstawiono 30 referatów, w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem układów hydraulicznych oraz ich projektowaniem, badaniami, produkcją i zastosowaniem, z uwzględnieniem aspektu oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się m.in. z metodami eliminacji zagrożeń stwarzanych przez zespoły i układy hydrauliczne oraz pneumatyczne, zagadnieniami diagnozowania układów hydraulicznych, aktualnymi pracami badawczo-rozwojowymi w zakresie układów napędowych oraz zastosowaniem nowych materiałów uszczelniających.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się referaty dotyczące zagadnień hydrauliki górniczych obudów zmechanizowanych, którym poświęcona była jedna z sesji. Przedstawiciele takich producentów, jak FAZOS i GLINIK zaprezentowali m.in. kierunki rozwoju hydrauliki siłowej i sterowniczej w obudowach, przyczyny i sposoby zapobiegania uszkodzeniom elementów układu hydraulicznego oraz systemy elektrohydrauliczne sterowania obudowami.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image