Główna Nauka Konferencje i targi

Sprawozdanie z konferencji KOMTECH 2006

Image

14-16 listopada 2006 r. - Zakopane

W dniach 14-16 listopada br. odbyła się siódma międzynarodowa konferencja z cyklu KOMTECH, zorganizowana przez KOMAG pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. 

Konferencja miała na celu prezentację najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w zakresie projektowania, rozwoju i badania nowoczesnych systemów mechanizacyjnych w aspekcie bez­pieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia, a jej zakres tematyczny przedstawiał się następująco:

  • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
  • Zastosowanie podwyższonego napięcia do zasilania przodków ścianowych.
  • Urządzenia do wysoko wydajnych i bezpiecznych systemów odstawy poziomej.
  • Zastosowanie rozwiązań mechatronicznych w procesie automatyzacji procesów wydobywczych.
  • Wizualizacja i monitorowanie pracy podziemnych systemów mechanizacyjnych w aspekcie bezpieczeństwa i ekonomiki produkcji surowców.
  • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania, modelowania i symulacji pracy przodkowych systemów mechanizacyjnych.
  • Zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszło grono wybitnych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum EMAG, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, a także przedstawiciele jednostek zagranicznych: Laboratorium LOM i Uniwersytetu w Oviedo z Hiszpanii, DMT z Niemiec, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie z Republiki Czeskiej, Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie z Republiki Słowackiej, Instytutu im. Skoczyńskiego i Spółki Giprouglemasz z Rosji, Uniwersytetu w Belgradzie z Serbii, Instytutu Bezpieczeństwa w Górnictwie MakNII z Ukrainy.

W konferencji wzięło udział 125 specjalistów z kraju i z zagranicy, reprezentujących  następujące jednostki:

Apator Mining, Atut, AZIS Mining Service, Becker-Elektrotechnika, DAMEL, Deilmann-Haniel Mining Systems, Elgór+Hansen, Elming, ELSTA, Energo-Mechanik, FAMA, FAMUR, GLIMAG, Instytut MakNII, HTK Hut-Trans Katowice, HYDROTECH, Karl Hamacher GmbH Maschinen und Anlagentechnik, KOMEL, Kopalnie: „Budryk”, „Jas-Mos”, „Marcel”, „Piast”, „Pniówek”, „Rydułtowy-Anna”, „Staszic”, „Ziemowit”, Laboratorium Techniczne OPAVA, MARAT Rybnik, MONTOREM, OPA-LABOR, OSTROJ, PIOMA, Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Słowacki Uniwersytet Techniczny, QUAY, REMAG, RYFAMA, Tiefenbach-Polska, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, VACAT, Voest-Alpine Technika Górnicza i Tunelowa, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Zakład Remontowo-Produkcyjny KW S.A., ZMUW Sosnowiec.

Duże znaczenie dla organizatorów i uczestników konferencji miała obecność przedstawicieli  Wyższego Urzędu Górniczego, którzy zaprezentowali zasadnicze kierunki działań podejmowanych przez Departament Energomechaniczny WUG zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa związanego z ruchem maszyn i urządzeń w podziemnych zakładach górniczych. W referacie zostały omówione zagadnienia dotyczące maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, obudów zmechanizowanych wchodzących w skład kompleksów ścianowych, urządzeń odstawy urobku w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45o, urządzeń do transportu materiałów i ludzi w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45o, systemów monitorujących parametry środowiskowe.

Należy nadmienić, że na tegoroczną konferencję z cyklu KOMTECH przygotowano 51 referatów i prezentacji, w których przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem maszyn i urządzeń górniczych oraz ich projektowaniem, badaniami, produkcją i eksploatacją.

Spis opublikowanych referatów:

Zasadnicze kierunki działań Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie poprawy bezpieczeństwa związanego z ruchem maszyn i urządzeń – Józef Koczwara, Piotr Kmita – Wyższy Urząd Górniczy

Podstawowe zasady wybierania i mechanizacja w systemach z grawitacyjną odstawą urobku – Stanisław Piechota – Akademia Górniczo-Hutnicza

SKZ-81 – nowe rozwiązanie górniczej kolei spągowej o podwójnym systemie napędowym – Andrzej Drwięga, Edward Pieczora – KOMAG, Stanisław Szyngiel, Józef Suchoń – Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

Weryfikacja maszyn jeżdżących w wyrobiskach górniczych. Ocena parametrów wpływających na bezpieczeństwo pracy – Iban Fernandez Palmero, Carlos Fernandez Ramon, Carlos Martinez Diaz, Angel Santamaria Martin – Laboratorium LOM – Hiszpania

Oparty na wiedzy system utrzymania ruchu maszyn górniczych – Teodor Winkler, Marek Dudek, Wojciech Chuchnowski, Dariusz Michalak, Wojciech Świeca –KOMAG, Wojciech Skarka – Politechnika Śląska

Model doboru systemów przenośnikowych w kopalniach węgla – Milos Grujić – Uniwersytet w Belgradzie – Serbia

Bezpieczne podziemne systemy transportowe produkcji Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA S.A. – Stanisław Szyngiel, Mirosław Łabęcki – Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

SKZ-81 – nowe rozwiązanie górniczej kolei spągowej o podwójnym systemie napędowym – Andrzej Drwięga, Edward Pieczora – KOMAG, Stanisław Szyngiel, Józef Suchoń – Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA S.A.

Wpływ rodzaju awarii wybranych kolejek spągowych eksploatowanych w KWK „Jankowice” na ich wykorzystany czas dyspozycyjny – Marek Profaska – Politechnika Śląska, Stanisław Piecha – Kompania Węglowa S.A. - Oddział KWK „Jankowice”

Nowe rozwiązania dołowych lokomotyw spalinowych opracowane w CMG KOMAG – Piotr Dobrzaniecki, Krzysztof Kaczmarczyk, Hubert Suffner, Edward Pieczora – KOMAG, Dariusz Pawlicki – Energo-Mechanik Sp. z o.o.

Nowe urządzenia transportowe z agregatem spalinowo-hydraulicznym firmy PIOMA – Radosław Michalak, Zdzisław Brzeżański – FMG PIOMA S.A., Jarosław Mróz, Stanisław Kasperek – VACAT Sp. z o.o., Andrzej Drwięga, Edward Pieczora – KOMAG

Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200EH/LS-A nowoczesną i bezpieczną maszyną ładującą – Marek Kalita, Edward Pieczora, Dariusz Prostański, Emil Wyrobek – KOMAG, Grzegorz Małyska, Adam Mazurek – Zakład Produkcji Specjalnej „Bumar Łabędy” Sp. z o.o.

Pierwsze doświadczenia eksploatacyjne stosowania kombajnu KSW-460NE z powietrzno-wodną instalacją zraszającą w warunkach eksploatacji KWK „Pniówek” – Eugeniusz Baron, Krzysztof Mentlik – JSW S.A., KWK „Pniówek”, Kazimierz Lebecki – GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Dariusz Prostański, Piotr Rojek – KOMAG

Nowe kierunki i koncepcje w zakresie badań skuteczności działania systemów zraszania stosowanych w kombajnach górniczych, w aspekcie gaszenia i zapobiegania zapłonom gazu – Kazimierz Lebecki, Eugeniusz Zellner – GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Dariusz Prostański, Janusz Sedlaczek – KOMAG

Wyniki i przebieg prób eksploatacyjnych zraszania powietrzno-wodnego, zastosowanego do zwalczania zapylenia i zagrożeń metanowych, w kombajnie ścianowym typu KSW-460NE pracującym w KWK „Pniówek” – Dariusz Prostański, Piotr Rojek, Janusz Sedlaczek – KOMAG

Możliwości wykorzystania ciężkich udarowych młotów hydraulicznych w kopalniach węgla kamiennego na podstawie doświadczeń z kopalni rud metali nieżelaznych – Krzysztof Krauze, Krzysztof Kotwica – Akademia Górniczo-Hutnicza

Nowe rozwiązanie małośrednicowej wiertnicy dołowej typu WMD 150 – Maria Hajduła, Jerzy Obrączka – ZMUW Sosnowiec, Piotr Rojek – KOMAG

Zastosowanie kompleksu do drążenia wyrobisk kamiennych w warunkach KWK „Piast” w okresie od października 2005 r. do lipca 2006 r. – Józef Rusinek – Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Piast”

Wizualizacja i monitorowanie nowoczesnych układów napędowych produkcji DFME DAMEL przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – Jacek Przybyłka – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

Zastosowanie sterowników przemysłowych w układach sterowania, diagnostyki i monitoringu maszyn górniczych – Zygmunt Szymański – Politechnika Śląska

Model adaptacyjnego układu sterowania drążenia wyrobiska chodnikowego za pomocą kombajnu – Jerzy Świder – Politechnika Śląska, Dariusz Jasiulek, Jerzy Tejszerski, Joanna Rogala – KOMAG

Doświadczenia w eksploatacji wysoko wydajnych kompleksów ścianowych na napięcie 3,3 kV na przykładzie KWK „Ziemowit” – Jerzy Domagała – Kompania Węglowa S.A. – Oddział KWK „Ziemowit”, Tadeusz Jędruś, Dariusz Macierzyński – ELGÓR + HANSEN Sp. z o.o.

Nowoczesne konstrukcje silników elektrycznych na napięcie 3,3 kV i 6 kV dla górnictwa – Marian Szubert – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

Silniki dla górnictwa z magnesami trwałymi – nowa generacja napędów elektrycznych – Jakub Bernatt – Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel

Metoda szacowania możliwości zapłonu przez wyładowanie w obwodach iskrobezpiecznych – Valery P. Didenko – Instytut Bezpieczeństwa w Górnictwie Makeyevka (MakNII) – Ukraina

Zastosowanie technologii wyładowań impulsowych w czasie akcji ratowania górników uwięzionych w zwałowisku – Anatoly G. Mnukhin, Alexander M. Bryukhanov – Instytut Bezpieczeństwa w Górnictwie Makeyevka (MakNII) – Ukraina

Możliwości zastosowania metod zarządzania wiedzą w procesie rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie – Teodor Winkler, Szczepan Bojara, Wojciech Świeca – KOMAG

Konstrukcje ochronne operatora przodkowych maszyn górniczych – Marek Kalita,  Dariusz Prostański, Emil Wyrobek – KOMAG

Interaktywne symulacje montażu i demontażu maszyn górniczych – Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak – KOMAG

Komputerowy system ekspercki wspomagający pracę dyspozytora kopalni – Józef Jonak – Politechnika Lubelska, Joanna Rogala, Dariusz Prostański, Jerzy Tejszerski, Dariusz Jasiulek – KOMAG

Zarządzanie jakością w kopalni głębinowej – moda, czy wymóg? – Jan Kutkowski, Mieczysław Lubryka – JSW S.A., KWK „Jas-Mos”, Zbigniew Przybylski – „QUAY” BHU Sp. z o.o.

Aspekty współpracy związane z wprowadzeniem e-biznesu  do  zarządzania środowiskiem pracy – Klaus-Dieter Fröhner, Jürgen Zabel – Instytut Ergonomii, Uniwersytet Techniczny w Hamburgu – Niemcy

Analiza stereomechaniczna koła pędnego – Dagmara Tejszerska, Damian Gąsiorek, Waldemar Bielamowicz – Politechnika Śląska, Krzysztof Turewicz – KOMAG

Analiza obciążenia ramienia kombajnu ścianowego – Horst Gondek, Jiří Režnar – VŠB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska

Parametryczne modele ramienia wąskiego kombajnu ścianowego – Eugeniusz Świtoński, Damian Gąsiorek, Marcin Żur – Politechnika Śląska, Wojciech Chuchnowski – KOMAG

Badania laboratoryjne frezujących organów ślimakowych wyposażonych w narzędzia dyskowe – Krzysztof Krauze, Tomasz Wydro – Akademia Górniczo-Hutnicza

Stanowisko do badań procesu zużywania się ostrzy noży głowic wielonarzędziowych – Jakub Gajewski, Józef Jonak – Politechnika Lubelska, Tomasz Wydro – Akademia Górniczo-Hutnicza

Obrotowe urządzenie podawcze – Karol Velišek, Peter Koštal – Słowacki Uniwersytet Techniczny

Inteligentny uchwyt mocujący dla uniwersalnej komory produkcyjnej – Peter Koštal, Karol Velišek – Słowacki Uniwersytet Techniczny

Identyfikacja udaru w czasie rzeczywistym – Krzysztof Sekuła, Jan Holnicki-Szulc – Smart-Tech Centre, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Rekonstrukcja obciążenia udarowego obudowy górniczej – Łukasz Jankowski, Marcin Wikło, Jan Holnicki-Szulc – Smart-Tech Centre, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Grzegorz Suwała – Politechnika Radomska

Analiza wytężenia elementów sekcji obudowy zmechanizowanej z uwzględnieniem odkształceń trwałych i obciążeń asymetrycznych – Józef Markowicz – Politechnika Śląska

Wpływ obciążenia o charakterze losowym na wytężenie stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej – Józef Markowicz, Stanisław Szweda – Politechnika Śląska

Przyczyny zróżnicowania ciśnień w stojakach sekcji obudów ścianowych różniących się charakterystykami podpornościowymi – Stanisław Losiak, Jan Ptak, Janusz Blaschke – Akademia Górniczo-Hutnicza, Tomasz Borowik – Tiefenbach Polska Sp. z o.o.

Zastosowanie Procesu Specjalnego Spawania w oparciu o normę PN-EN 729-2:1997 dla potrzeb remontów i modernizacji zmechanizowanych obudów ścianowych – Jan Gil, Waldemar Wojtaszewski, Czesław Wilczak – Kompania Węglowa S.A. – Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny