Główna Nauka Konferencje i targi

Sprawozdanie z konferencji CYLINDER 2008

Image

BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH 

Image

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

W dniach 22-24 września br. odbyła się konferencja z cyklu CYLINDER, zorganizowana przez KOMAG pod patronatem medialnym czasopism „Hydraulika i Pneumatyka” oraz „Napędy i Sterowanie”.

Image

Image

Konferencja była poświęcona tematyce badania, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych, a jej zasadniczym celem była integracja środowiska naukowego z producentami i użytkownikami systemów hydraulicznych, a także weryfikacja prac jednostek naukowych i badawczych pod kątem możliwości i celowości przemysłowego zastosowania nowych koncepcji i rozwiązań. Temat ogólny obejmował projektowanie, badania, produkcję oraz zastosowanie systemów hydraulicznych, z uwzględnieniem aspektu oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Jednym z ważnych celów konferencji było zacieśnienie współpracy środowiska naukowego z przemysłem w zakresie zastosowania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych, wykorzystania nowych materiałów i technologii oraz zastosowania najnowszych technik obliczeniowych i modelowych.

ImageW konferencji wzięło udział 70 specjalistów, reprezentujących środowisko naukowe oraz przemysł, w tym liczne grono profesorów z  Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik: Białostockiej, Częstochowskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. Przemysł reprezentowali specjaliści z następujących firm i przedsiębiorstw: Arcelor Mittal Poland S.A., Bosch Rexroth, BOT KWB „Bełchatów” S.A,  Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, FAZOS S.A., HYDROMEGA, IPS Grupa Serwisowa, Katowicki Holding Węglowy S.A., Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., PONAR-WADOWICE S.A., REMAG S.A., SAUER-DANFOSS, WIKOM-SEAL oraz Zakłady Hydrauliki Siłowej.

Duże znaczenie dla organizatorów i uczestników konferencji miała obecność przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, który aktywnie uczestniczył w dyskusji oraz przedstawicieli spółek węglowych, które są potencjalnymi użytkownikami innowacyjnych rozwiązań, prezentowanych podczas konferencji CYLINDER.

Podczas sześciu konferencyjnych sesji przedstawiono 30 referatów,  w których zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem układów hydraulicznych oraz ich projektowaniem, badaniami i produkcją. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele prezentacji zawiera przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych. Dotyczy to pomp, silników, wciągarek, maszyn i pojazdów z hydrostatycznymi układami napędowymi, obudów ścianowych, wozów wiertniczych, hamulców magnetoreologicznych i regulatorów.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się m.in. prezentacje najnowszych osiągnięć Wojskowej Akademii Technicznej i Wrocławskiej firmy HYDROMEGA, w których przedstawiono tendencje rozwojowe hydrostatycznych układów napędowych i ich zalety oraz przykłady zastosowania tych układów we współczesnych maszynach i pojazdach.

Uczestnicy konferencji z uznaniem wypowiadali się na temat zarówno zakresu zagadnień będących przedmiotem prezentacji i dyskusji, jak również jej poziomu naukowego.

Z okazji konferencji CYLINDER 2008 ukazała się  monografia poświęcona badaniu, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych”, w której przedstawiono następujące zagadnienia:

 • Zagrożenia kawitacyjne w maszynach z napędem hydrostatycznym – prof. dr hab. inż. Wacław Kollek, dr inż. Zygmunt Kuźma, dr inż. Piotr Osiński, prof. dr hab. inż. Edward Palczak, dr inż. Michał Stosiak – Politechnika Wrocławska.
 • Stanowisko laboratoryjne do badania wymuszeń kinematycznych hydraulicznej wciągarki linowej – prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, dr inż. Jacek Nakielski – Politechnika Gdańska.
 • Badania wpływu wymuszeń kinematycznych na pracę wciągarki trałowej – prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, dr inż. Jacek Nakielski – Politechnika Gdańska.
 • Analiza częstotliwościowa drgań hydraulicznych i mechanicznych w pompie zębatej – dr inż. Jerzy Ickiewicz – Politechnika Białostocka.
 • Analiza rynku hydrauliki maszynowej na podstawie danych CETOP i FPISC – dr inż. Henryk Chrostowski, dr inż. Zygmunt Popczyk – Politechnika Wrocławska, dr inż. Jolanta Szadkowska – Politechnika Krakowska, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu.
 • Badania układów napędowych pracujących w systemie CAN-bus – płk dr inż. Andrzej Typiak, ppłk dr inż. Adam  Bartnicki – Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Wielozadaniowy pojazd LEWIATAN z hydrostatycznym układem napędowym – mgr Agnieszka Orłowska  –  HYDROMEGA  Sp. z o.o.
 • Militarne zastosowania maszyn i pojazdów z hydrostatycznymi układami napędowymi – ppłk dr inż. Adam  Bartnicki, płk dr inż. Andrzej Typiak – Wojskowa Akademia Techniczna, dr inż. Zbigniew Zienowicz – HYDROMEGA Sp. z o.o.
 • Synteza regulatora adaptacyjnego dla serwonapędu elektrohydraulicznego  – dr inż. Piotr Woś – Politechnika Świętokrzyska, prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf – Politechnika Świętokrzyska, Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow – Politechnika Krakowska.
 • Badania doświadczalne serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym –  dr inż. Piotr Woś – Politechnika Świętokrzyska, prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf – Politechnika Świętokrzyska, Akademia Górniczo-Hutnicza, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow – Politechnika Krakowska.
 • Graficzne przedstawienie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu napędu i sterowania hydrostatycznego (układy ze sterowaniem dławieniowym szeregowym) – prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota – Politechnika Gdańska.
 • Graficzne przedstawienie mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu napędu i sterowania hydrostatycznego (układy ze sterowaniem dławieniowym równoległym i sterowaniem objętościowym) – prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota – Politechnika Gdańska.
 • Pneumatyczno-hydrauliczne układy do konwersji energii. Możliwości wykorzystania do zabezpieczania maszyn i urządzeń – prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła – Akademia Górniczo-Hutnicza.
 • Wpływ oleju i emulsji HFA-E na straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych – dr inż. Paweł Śliwiński – Politechnika Gdańska.
 • Ocena zdatności hydraulicznych pomp i silników uruchamianych w niskich temperaturach otoczenia – dr inż. Ryszard Jasiński – Politechnika Gdańska.
 • Adaptacja łuków kolan zainstalowanych na rurociągu do pomiaru strumienia objętości płynu – dr inż. Łukasz Malinowski – ABB Sp. z o.o. Centrum Badawcze, prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup, prof. dr hab. inż. Jerzy Wołkow  – Politechnika Krakowska.
 • Analiza odkształceń siłownika nurnikowego – prof. dr hab. inż. Edward Tomasiak, dr inż. Edward Barbachowski – Politechnika Śląska.
 • Modelowanie węzła kompensacji luzów hydraulicznego silnika satelitowego – mgr inż. Krzysztof Elgert – Politechnika Gdańska.
 • Próby wykorzystania programu ANSYS CSX w modelowaniu przepływów w hydraulice sterującej zmechanizowanej obudowy ścianowej – prof. dr hab. inż. Kazimierz Stoiński – Główny Instytut Górnictwa, mgr inż. Leszek Doległo – Kompania Węglowa S.A.
 • Model matematyczny oraz sterowanie tripodem pneumatycznym z obrotowymi hamulcami magnetoreologicznymi – dr inż. Adam Myszkowski, mgr inż. Marcin Pelic – Politechnika Poznańska.
 • Konstrukcja dwuosiowego pneumatycznego manipulatora z liniowymi hamulcami magnetoreologicznymi – dr inż. Adam Myszkowski – Politechnika Poznańska.
 • CETOP system szkolenia kadr w hydraulice maszynowej – dr inż. Henryk Chrostowski, dr inż. Zygmunt Domagała – Politechnika Wrocławska.
 • Model analizy kosztów obsługi klientów w oparciu o rachunek kosztów działań ABC – dr inż. Jolanta Szadkowska – Politechnika Krakowska, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu.
 • Cylindry hydrauliczne i siłowniki pneumatyczne w aspekcie normalizacyjnym – mgr inż. Władysław Burzyński – Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.
 • Badania doświadczalne sprężyn układów mechanicznych, a szczególnie stosowanych w elementach hydraulicznych – dr inż. Ryszard Gałąź – Politechnika Wrocławska.
 • Czas eksploatacji a degradacja stanu technicznego układów roboczych maszyny budowlanej – dr hab. inż. Szymon Salamon – Politechnika Częstochowska.
 • Metody badań obudów zmechanizowanych – dr inż. Włodzimierz Madejczyk –  KOMAG.
 • Układ hydrauliczny wozu wiertnicznego konstrukcji CMG KOMAG – dr inż. Krzysztof Nieśpiałowski, mgr inż. Piotr Rojek, mgr inż. Norbert Rawicki, mgr inż. Marek Kalita –  KOMAG.
 • O istocie hydraulicznego napędu wozu wiercąco-ładującego – dr inż. Jan Marianowski – Akademia Górniczo-Hutnicza.
 • Nowe produkty Bosch Rexroth z zakresu hydrauliki siłowej z ATEXem dla górnictwa podziemnego – dr inż. Zbigniew Mierzwa – Bosch Rexroth Sp. z  o.o.