Główna Nauka Konferencje i targi

Konferencja CYLINDER 2009

Image
Image
Image


XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna


BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE
I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

21-23 września 2009 r. – Szczyrk


Zakres tematyczny konferencji:
 • Badania, eksploatacja, remonty i modernizacja układów hydraulicznych maszyn górniczych, rolni-czych i budowlanych.
 • Nowe rozwiązania systemów monitoringu w diagnostyce maszyn i urządzeń.
 • Systemy pomiarowe dla serwisu i diagnostyki maszyn w układach hydrauliki siłowej.
 • Projektowanie, wykonawstwo i zastosowanie układów mechatronicznych.
 • Projektowanie układów napędowych ze wzmacniaczem pneumohydraulicznym.
 • Zapobieganie ekstremalnym przyrostom ciśnienia w układzie hydrostatycznym.
 • Nowe zastosowania podzespołów hydrauliki siłowej.
 • Rozwój wielofunkcyjnych narzędzi hydraulicznych.
 • Metody badań sekcji obudów zmechanizowanych. Interpretacja wyników badań w świetle obowią-zujących przepisów.
 • Bezpieczna eksploatacja obudów zmechanizowanych – przykłady zagrożeń.
 • Rozwój hydraulicznych systemów sterowniczych górniczych obudów zmechanizowanych.
 • Rozwój konstrukcji zaworów przelewowych stosowanych w hydraulice górniczej.
 • Hydrauliczne układy robocze maszyn stosowanych w górnictwie odkrywkowym.
 • Przemysłowe zastosowania transportu hydraulicznego.
 • Hydrauliczne systemy zwalczania zapylenia.
 • Zastosowanie cieczy magnetoreologicznych do sterowania hydraulicznych układów napędowych maszyn i urządzeń.
 • Rozwój hydrauliki wodnej.
 • Zagadnienia eksploatacyjne mediów hydraulicznych.
 • Nowe rozwiązania w technice filtracyjnej.
 • Modyfikacja środków smarnych.
 • Rozwój techniki uszczelnień.
 • Zastosowanie kompozytowych powłok polimerowych w produkcji elementów hydraulicznych.
 • Zużycie korozyjne elementów hydraulicznych. Ochrona przed korozją.
 • Zmniejszenie emisji hałasu maszyn i urządzeń hydraulicznych.
 • Optymalizacja budowy i kosztów wykonania układów hydraulicznych.
 • Badania marketingowe krajowego sektora hydrauliki.