Główna Nauka Konferencje i targi

Podsumowanie 20. jubileuszowej konferencji CYLINDER

W dniach 20÷23 września 2010 roku odbyła się w Rytrze dwudziesta ogólnopolska konferencja naukowo–techniczna CYLINDER 2010 nt: „ Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych”, zorganizowana przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, w ramach obchodów 60 rocznicy powstania jednostki.

Patronat medialny pełniły wydawnictwa naukowo – techniczne „Napędy i Sterowanie” oraz „Hydraulika i Pneumatyka”.

W konferencji wzięło udział 83 uczestników reprezentujących Ministerstwo Gospodarki, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Górniczy do Badań Urządzeń Energoelektrycznych, Korporację Napędów i Sterowania Hydraulicznych i Pneumatycznych oraz  jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa, firmy, spółki węglowe i kopalnie.


W trakcie sześciu sesji tematycznych wygłoszono 32 referaty, które zostały zebrane i wydane w formie monografii. Przedstawiona podczas konferencji tematyka obejmowała przegląd najnowszych osiągnięć naukowo – technicznych w dziedzinie projektowania, rozwoju, badań i eksploatacji układów hydraulicznych.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii oraz weryfikacji prac instytucji naukowych i badawczych pod kątem przemysłowego zastosowania opracowanych koncepcji i rozwiązań. Stanowiła również kolejny etap integrujący środowisko naukowe i przemysłowe w obszarze konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych.


Konferencja odbyła się w ośrodku „Perła Południa” w Rytrze, którego nazwa w pełni oddała atmosferę jaką gospodarze obiektu stworzyli uczestnikom konferencji.

Zgodnie z propozycjami przedstawionymi podczas posiedzenia Komitetu Naukowego organizatorzy zadeklarowali zorganizowanie kolejnej konferencji CYLINDER w 2011 roku.

Komitet Organizacyjny Konferencji składa podziękowanie autorom przygotowanych i wygłoszonych referatów oraz uczestnikom za żywą oraz owocną dyskusję i zaprasza do udziału w kolejnej konferencji  CYLINDER 2011.

Z okazji Jubileuszu 20. Konferencji CYLINDER 2010 na ręce dyrektora Instytutu - pani Małgorzaty Malec, wpłynęły listy gratulacyjne.