Główna Nauka Konferencje i targi

KOMEKO 2011


Image12. Konferencja Naukowo-Techniczna

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ


23-25 marca 2011 r. - Rytro

Zakres tematyczny konferencji:

 • Zagadnienia zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi.
 • Racjonalna gospodarka surowcami w procesach przeróbki i przetwarzania.
 • Najnowsze technologie przeróbki surowców mineralnych podnoszące ich jakość.
 • Aspekty ekologiczne i ekonomiczne w procesach przeróbki.
 • Nowe materiały i technologie w produkcji maszyn przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych.
 • Nowoczesne metody projektowania i konstruowania maszyn i systemów do przeróbki surowców mineralnych.
 • Badania stanowiskowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń przeróbczych.
 • Badania procesów przeróbczych.
 • Kierunki modernizacji zakładów przeróbczych.
 • Systemy sterowania, diagnostyki i wizualizacji procesów w zakładach przeróbczych.
 • Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach przeróbczych.
 • Czyste  technologie węglowe.
 • Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych.
 • Wykorzystanie innowacyjnych technologii w gospodarce odpadami.
 • Metody wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych.