Główna Nauka Konferencje i targi

CYLINDER 2011

image

XXI  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE

I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

21- 23 września 2011 r. – Rytro

IMAGE

PATRONAT MEDIALNY

IMAGE

 

Program konferencji CYLINDER 2011

Zakres tematyczny konferencji przedstawia się następująco:

 • Badania, eksploatacja, remonty i modernizacja układów hydraulicznych maszyn górniczych, rolniczych, budowlanych, transportowych i innych.
 • Projektowanie, wykonawstwo i wdrożenie układów mechatronicznych.
 • Rozwój i zastosowanie mikrohydrauliki w konwencjonalnych napędach hydraulicznych.
 • Inteligentne układy zasilania, sterowania i diagnostyki  hydraulicznych napędów maszyn i urządzeń.
 • Monitoring i diagnostyka w maszynach i urządzeniach hydraulicznych.
 • Rozwój systemów sterowania hydraulicznych i elektrohydraulicznych sekcji obudowy zmechanizowanej w warunkach występowania wstrząsów i tąpań.
 • Zastosowanie łączności bezprzewodowej do sterowania napędami elektrohydraulicznymi.
 • Bezpieczeństwo  hydraulicznych układów napędowych.
 • Trwałość i niezawodność układów hydraulicznych maszyn i urządzeń.
 • Rozwój wielofunkcyjnych maszyn hydraulicznych.
 • Rozwój techniki uszczelnień. Prognozowanie trwałości uszczelnień.
 • Doskonalenie konstrukcji przewodów hydraulicznych.
 • Zastosowanie nowych materiałów i metod wytwórczych w procesie rozwoju maszyn i urządzeń hydraulicznych.
 • Niekonwencjonalne rozwiązania układów i systemów hydraulicznych.
 • Transport hydrauliczny.
 • Hydrauliczne systemy zwalczania zapylenia.
 • Ograniczenie hałasu maszyn z napędem hydrostatycznym.
 • Badania i rozwój elementów oraz układów hydrauliki wodnej.
 • Zużycie korozyjne elementów hydraulicznych.
 • Eksploatacja cieczy hydraulicznych.
 • Nowe rozwiązania w technice filtracyjnej.
 • Modyfikacja środków smarnych.
 • Normalizacja napędów płynowych.
 • Optymalizacja budowy i kosztów wykonania układów hydraulicznych.
 • Badania marketingowe krajowego sektora hydrauliki.