Główna Wydawnictwa

Wykaz Maszyny i Urządzenia

Współczesne maszyny do rozdrabniania - Kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich

 

Czynniki wpływające na postać konstrukcyjną i parametry techniczne sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej
Część 1 Czynniki naturalne, techniczne i konstrukcyjne

Stanisław SZWEDA, Marek SZYGUŁA, Krzysztof MAZUREK

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Teoria, badania i eksploatacja

Józef SUCHOŃ

 

Górnicze przenośniki zgrzebłowe - Budowa i zastosowanie

Józef SUCHOŃ

 

Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych

Krzysztof Kotwica, Adam Klich

 

 

Składanie zamówień

Współczesne maszyny do rozdrabniania - Kruszarki i młyny

Jan Sidor, Adam Klich