HESS

Hybrid energy storage system using post-mining infrastructure (HESS)

Hybrydowy system magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej (HESS)

Koordynator: Instytut Technologii Paliw i Energii

Konsorcjanci: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Politechnika Śląska, Premogovnik Velenje d.o.o., VSB – Technical University of Ostrava

Okres realizacji: 2023 – 2026

Cel projektu:

Opracowanie Hybrydowego Systemu Magazynowania Energii z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej. Energia magazynowana w trzech systemach – pompowo-szczytowym, energii sprężonego gazu oraz energii cieplnej – będzie zarządzana przez dedykowany router energetyczny.

Polecamy