REECOL

Ecological rehabilitation and long term monitoring of post mining areas (REECOL)

Rekultywacja ekologiczna i długoterminowy monitoring terenów pogórniczych
(REECOL)

www.reecol.eu

Koordynator: POLTEGOR INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

Konsorcjanci: Vyzkumny Ustav Pro Hnede Uhli As, Glowny Instytut Gornictwa, Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres, Institut National De L Environnement Industriel Et Des Risques – Ineris, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou Anonymi Etaireia, Valorhiz Sas, Polska Grupa Górnicza SA, Premogovnik Velenje Doo, Polytechneio Kritis

Okres realizacji: lipiec 2023 – grudzień 2026

Cel projektu:

Projekt REECOL realizowany będzie przez konsorcjum, które skupia jedenastu partnerów, reprezentujących zarówno instytucje badawcze, jak i partnerów przemysłowych, z pięciu krajów europejskich. Tak zawiązane partnerstwo, ma na celu osiągnięcie ścisłej i długoterminowej współpracy w kierunku zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionów węglowych w okresie transformacji.

W ramach projektu zostaną opracowane i przetestowane nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie rekultywacji gruntów, ponownej wegetacji i odbudowy ekosystemów na starannie wybranych obszarach studium przypadku w regionach przejściowych.  Rozwiązania będą uwzględniać stopień degradacji ekosystemów, przyszłe i zamierzone użytkowanie gruntów, przystępność cenową rozwiązań oraz wpływ zmian klimatycznych.

Ponadto partnerstwo ustanowi środki ułatwiające skuteczne krótko- i długoterminowe monitorowanie procesów rekultywacji, z wykorzystaniem różnorodnych technologii biologicznych, geochemicznych i teledetekcji.

Opracowane rozwiązania pomogą stworzyć odpowiednie ekosystemy w celu zapewnienia kontroli erozji gleby, jakości wody, siedlisk dzikiej przyrody i poprawy estetyki byłych terenów górniczych, które mają zostać zreorganizowane w kierunku innych zastosowań. W ramach projektu zostanie wskazana nowa metoda certyfikacji do oceny ekologicznej rekultywacji terenów pogórniczych i identyfikacji najlepszych praktyk branżowych w tej dziedzinie.

 

Polecamy