Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP-168/2021

Nr i data postępowania

ZP-168/2021 z dnia 19.11.2021 r.

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług sprzątania obiektów ITG KOMAG w latach 2022 – 2023

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego

na realizację zamówienia (netto)

670 000,00 zł

Złożono ofert

6   pobierz plik
Oferty odrzucone

Oferta 1 odrzucona na podstawie:

- art. 63 ust. 2 oraz art. 226 ust. 1 pkt. 3 w związku z punktem  4 ustawy Pzp  - ponieważ oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej   podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wynik postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Polecamy